שר הכלכלה, נפתלי בנט, הוציא היום הוראה למעסיקים שמתירה איחור של חצי שעה לעבודה לשם תפילה, אשר תושלם בסוף יום העבודה.

טיוטת ההיתר, שהוצאה – בין השאר - על רקע דחיית מועד המעבר לשעון חורף, נועדה לאפשר לעובדים המתפללים שחרית, לאחר למקום העבודה בחצי שעה, ובתנאי להישארותם בעבודה באותו היום או בתום יום אחר באותו החודש, כפי שייקבע ע"י המעביד.

שר הכלכלה, נפתלי בנט: "זהו פתרון חשוב לציבור המתפללים הקם לעמל יומו בשעה מוקדמת. ההיתר המוצע מציע פתרון ראוי, המאזן בין צרכי העובדים שומרי המסורת, לבין צרכי המעסיקים, שפעילותם אינה אמורה להיפגע כתוצאה מהעיכוב במועד זריחתה של השמש בתקופות מסוימות של השנה. נולד כאן צורך מובהק המצדיק חריגה מחוק שעות עבודה ומנוחה ואני שמח שהחוק מאפשר את הגמישות הזו ומעניק לי את הסמכות לאפשר תפילת יהודים כהלכתה במיוחד בימים אלו של חשבון נפש ותפילה".

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 הינו אחד מחוקי המגן שקובעים סטנדרט מינימלי של זכויות עובדים, שאינן ניתנות לוויתור על ידי העובד. סעיף 20 לחוק, קובע כי לעובדים קיימת זכות להפסקה במהלך יום העבודה לצורך תפילה. עם זאת, סעיף 23 לחוק מאפשר לשר הכלכלה לסטות מהוראה זו אם מצא שטובת העובד מחייבת או מצדיקה זאת.

בעקבות החלטת משרד הפנים, שאושרה בכנסת ישראל, על דחיית מועד המעבר משעון קיץ שעון חורף, נוצר מצב במסגרתו - בחלק מימי השנה ובמיוחד בחודש הקרוב, שהזריחה מתרחשת אחרי השעה 6:30 ולעתים אף ב - 6:55. לא ניתן לכתחילה להתפלל תפילת שחרית לפני שעת הזריחה. היות והעובדים נוהגים להתפלל שחרית בטרם יום העבודה, נוצרה בעיה שפוגעת בזכותם של עובדים דתיים שיום עבודתם מתחיל בין השעות 7:00 ל 8:00, לממש את זכותם החוקית להתפלל.

לאור האמור, הנחה שר הכלכלה, נפתלי בנט, להפיץ להערות ארגוני העובדים והמעסיקים טיוטת היתר הקובעת כי באותם הימים בהם שעת הזריחה היא לאחר השעה 6:30 והעובד מתחיל את יום עבודתו בין השעות 7:00 -8:00, יהיה זכאי העובד ליטול את ההפסקה לצורך תפילה – לא במהלך יום העבודה כפי שנקבע בסעיף קטן 2(ד), אלא לפניו. הליך ההיוועצות עם הארגונים יהיה קצר על רקע הזמן הקצר עד להתקצרות הימים.

היות ומדובר בהפסקה המתקיימת עוד בטרם יום העבודה החל ועל מנת שלא לפגוע במעסיקים, מוצע בטיוטת ההיתר להתיר שהיא תתקיים לפני מהלך יום העבודה, בתנאי שהעובד מפצה את המעסיק על משך זמן האיחור לעבודה. כך למשל, מוצע בטיוטת ההיתר לאפשר לעובדים שומרי המסורת לאחר למקום העבודה בחצי שעה ובלבד שיישארו לעבוד חצי שעה נוספת בתום אותו יום עבודה או בתום יום אחר באותו חודש שייקבע על ידי המעביד.

קטגוריה:

תגיות: , ,