לכתיבת תגובה עם דברי ניחומים: לחצו כאן

הבחור שמעון בן עטר זכרונו לברכה

דברי הספד וחיזוק מאת האבא רבי שמואל בן עטר שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הדוד הרב ששון חזן שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב שלמה משה עמאר שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב דניאל ביטון שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת המקובל הרב יוסף ועקנין שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב ראובן אלבז שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת המקובל הרב שמואל קדמי שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת המקובל הרב בניהו שמואלי שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב אלדד שמואלי שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב דוד חבושה שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב דוד בר ששת שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב אהרון זכאי שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב שמואל לוי שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב ניסים נפתלי שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב יוסף אריה שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב אברהם דיין שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב משה צור שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב נחמן אלחדד שליט”א


דברי הספד וחיזוק מאת הרב דוד ברדוגו שליט”א