לא רק את השבת הם מחללים: רכבת ישראל מתכנת לחלל גם את יום כיפור!

ע"פ הפרסום, הנימוק להמשך העבודות בשבתות וחגים הוא בטיחותי ◆ ח"כ הרב גפני: לא נאפשר בכל אופן חילול שבת שלא לפיקוח נפש

כ״ט בסיון ה׳תשע״ז

מ  ‡הרן ‚רטנהויז
בעוד חברי הכנסת והשרים החרדים
נאבקים בכל כוחם למען שמירת הסטטוס
קוו, נחשף אמש מסמך המעיד כי על אף
ההבטחה לנציגים החרדים כי השבת תיש־
מר, מתוכננות עבודות בשבתות וחגים, ואף
יותר מכך, ביום כיפור.
על פי מסמך פנימי רשמי שנחשף לרא־
שונה על ידי חדשות 2, בעוד כחמישה שבועות
יגיעו עבודות הרכבת הקלה מתחת לעיר בני
ברק – והן צפויות להתקיים גם בשבתות וחגים.
המסמך קובע מפורשות שעבודות החפירה
מתחת לבני ברק צריכות להימשך ללא הפ־
סקה, גם במהלך חגי תשרי. המשמעות היא
שהעבודות יימשכו גם בראש השנה, יום כיפור
וסוכות, כך על פי הפרסום כאמור בחדשות 2.
ע"פ הפרסום, הנימוק להמשך העב
בודות בשבתות וחגים הוא בטיחותי. לט־
ענת מחברי המסמך, כול עצירה בעבודות
החפירה תהווה סכנה בטיחותית של ממש:
קיים חשש שאם העבודות ייפסקו - גם אם
לזמן קצר יחסית של כמה שעות בודדות
- מהווה סכנה של ממש משום שהאדמה
בסביבת החפירות עלולה לקרוס.
ח"כ הרב משה גפני הגיב לפרסום: "לא
נאפשר בכל אופן חילול שבת שלא לפיקוח
נפש והנושא יובהר באופן הברור ביותר".
עיריית בני ברק מסרה על כך לח־
דשות 2: "הסכמנו עם המדינה עוד לפני
תחילת עבודות הרכבת הקלה כי לא ית־
בצעו עבודות בשבת בתחומי בני ברק. לא
נקבל הפרה של ההסכם. אין זה משנה אם
באדיבות שחרית

לא רק לקבל; גם לעשותעמדה שבועית מאת: הרב מנחם ברוד

לקראת ג' בתמוז, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הרבי מבקש מאיתנו; מה אנחנו יכולים לעשות כדי למלא את ציפיותיו מכל אחד ואחת

כ״ט בסיון ה׳תשע״ז

יום שלישי הקרוב, ג' בתמוז, יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש, הוא יום של התעלות, שבו כולנו יכולים להתרומם ולהתחזק, להגביר את ההתקשרות לרבי, על-ידי הליכה בדרכיו, לימוד תורתו וקיום הוראותיו, ועל-ידי כך גם לקבל את שפע ברכותיו.

ככל שהשנים חולפות גוברת ההכרה שהרבי הוא תופעה פלאית, נדירה ומיוחדת במינה גם בהיקף של דורות. מבחינות רבות הוא עיצב את דמות היהדות בדורנו. דרכו, שהייתה בתחילה נחלתם של מעטים, נעשתה במרוצת השנים נחלתו של עם ישראל כולו. תורתו מרווה כיום את צימאונם הרוחני של המוני בית ישראל, מכל החוגים והעדות.

פונים ונושעים

בעומדנו לקראת היום הגדול והקדוש, עלינו לתת את דעתנו לא רק על מה שאנחנו יכולים לקבל מהרבי, אלא גם על המחויבות שלנו כלפיו. עשרות שנים מסר הרבי את נפשו למען עם ישראל. לא נתן תנומה לעיניו. לא הניח לעצמו ליטול אפילו יום אחד של חופשה. גם כשסבל מהתקף לב והרופאים ציוו עליו לנוח, דרש להביא לו את המכתבים שהגיעו ללשכתו, באומרו כי אינו יכול שלא להשיב ליהודים על מצוקותיהם.

גם היום פונים רבבות יהודים, מדי יום ביומו, ומבקשים מהרבי את משאלותיהם. הציון הקדוש הומה מאדם בכל שעות היום והלילה, ומי שאינו יכול להגיע לשם בגופו, משגר מכתב כדי שייקרא שם. זה רוצה ברכה, חברו מבקש רחמי שמים, שלישי משווע לסימן שיפזר ספקות ויסלק ערפילים, רביעי מייחל לשאוב כוחות שייתנו לו חיזוק בלימוד התורה ובקיום המצוות. וכולם יוצאים בתחושת הקלה ורואים ישועות.

ועכשיו, לקראת ג' בתמוז, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הרבי מבקש מאיתנו; מה אנחנו יכולים לעשות כדי למלא את ציפיותיו מכל אחד ואחת. את התשובה נקבל כשנחשוב על הדברים שבהם 'חי' הרבי. עד מהרה יבלטו שני דברים עיקריים – אהבת ישראל והשאיפה לזירוז הגאולה.

אהבת ישראל וגאולה

אהבת ישראל היא הציר המרכזי של כל עבודתו. מתוך האהבה ליהודי שני לא היה יכול לישון כל עוד חסר לאותו יהודי דבר מה בגשמיות או ברוחניות. על ברכיה חינך את תלמידיו וחסידיו למסור את נפשם ולצאת עם בני ביתם לקצות עולם, ובלבד שהיהודים המתגוררים שם לא יינטשו חלילה. פעמים אין-ספור התבטא הרבי, כי מי שרוצה לגרום לו נחת, יוסיף באהבת ישראל ויתרחק ממחלוקת.

הציפייה לגאולה עמדה במרכז פועלו של הרבי, והוא קבע כי זה ייעודו של דורנו, הדור האחרון לגלות והדור הראשון שיזכה בקרוב ממש לגאולה. בשנים האחרונות הכריז שוב ושוב שהגאולה כבר ממש כאן, וכי חסר רק הרף-עין כדי שתתממש. הרבי קרא לציבור לטפח את הציפייה לגאולה, לבקש אותה, ללמוד עליה ולהוסיף בתורה ובמצוות כהכנה לקראתה.

אלה הדברים שבהם עלינו לקבל החלטות טובות, ונזכה לקבל את רוב שפע הברכה שניתן ביום קדוש זה, עד ברכת הגאולה האמיתית והשלמה.

הרבי מקבל 'פדיונות נפש' בפתח חדרו (צילום: ארכיון JEM)

תורכיה, ארדואן כאילו אוהב את קטאר, כי דאע"ש שולט בו. אם ארדואן לא יאהב את קטאר, דאע"ש יערוף את ראשו.

משיח זה דבר קשה להשגה ויש ערך גדול כשזה קשה להשגה. אם היה קל להשגה – אנשים לא היו מעריכים. משיח מטהר את כל הערים בארץ ישראל. משיח נמצא בתוך מוחם של כל היהודים, משיח נותן ברכה לתבואה ולמים, לפירות וירקות, למדע, כלכלה ונדל"ן, ללימודים, לתפילות,

כ״ט בסיון ה׳תשע״ז

מסר מפי הרב ניר בן ארצי שליט"א
לפרשת קורח תשע''ז,
נמסר ביום ראשון, כ"ד סיון תשע"ז (18.6.17) | 8:30

ריבונו של עולם טוב ומטיב, רחמן, אוהב טוב, יושר ואמת, נתן הלכות וחוקים בעולם כדי ללכת בדרך היושר והאמת, לתקן את מידותינו, לסור מרע ולעשות טוב.
פרשת המרגלים "שלח לך", מתארת בדיוק את מה שקורה בעולם היום. יהודים דתיים או לא, צריכים לקום מעצמם, לעזוב את הגולה ולעלות לארץ הקודש, לעזוב את החומר, את הזימה, 'להתקפל' ולעלות לארץ הקודש דחוף ביותר.
בורא עולם ממשיך להשמיד, ממשיך להרוס את אירופה, ממשיך לסכסך ולסבך ולבלבל את כל העולם, חוץ מארץ ישראל הקדושה. אירופה מאוימת על-ידי אטום, ארה"ב מאוימת על-ידי אטום ובארץ ישראל הקדושה - שום טיל אטומי לא יכול לאיים ולהפריע לארץ הקודש.
באירופה, מסוכן לִחְיות בגלל השיגעון של הקוריאנים, הרוסים, הסינים, או עשרות ומאות אלפי הפליטים המוסלמים שהורסים וכובשים אותה. ובארה"ב - כל הגויים שונאים את היהודים, עוד מעט הם יחטפו שם בעיות קשות ביותר. ומי שיגיד 'לי זה לא יקרה' - פותח מלחמה עם הקדוש-ברוך-הוא.
פרשת המרגלים הייתה אחרי שהוציא הקדוש-ברוך-הוא את בני ישראל ממצרים, גאל אותם וקרע להם את הים. הגיעו לארץ ישראל וביקש מהם הקדוש-ברוך-הוא להיכנס לארץ מעצמם, מרצונם הטוב ולא רצו, המית את כל הדור הישן במדבר במשך ארבעים שנה. זו הגאולה הראשונה, וכך גם בגאולה האחרונה עם משיח אחרון, קורא הקדוש-ברוך-הוא לכל היהודים בעולם להיכנס לארץ ישראל הקדושה ולגור בה. חלקם מתעקשים וחלקם לא רוצים, לכן מגביר הקדוש-ברוך-הוא את האנטישמיות שלב אחרי שלב, בכל יום עולה לשלב קשה יותר מאתמול, מגביר את הלחץ והאנטישמיות מול היהודים בעולם.
אירופה נמחקת ובארה"ב היהודים יסתבכו. הקדוש-ברוך-הוא קורא לילדיו: 'בבקשה בואו תהיו תחת חסותי, תחת כנָפַי בארץ ישראל הקדושה!' כל מה שקורה בעולם, פגיעות וסיבוכים של ארץ בתוך ארץ ומדינה מול מדינה, שריפות, התפרצויות הרי געש, נהרות ונחלים, שיטפונות ורעידות אדמה - בורא עולם מראה לכל העולם וליהודים, מה מסוגל לעשות בעולם, כדי שאנשים יבינו שכוחם לא בידם. בארץ ישראל הכל טוב.
הקדוש-ברוך-הוא נכנס במוחם של בני האדם בעולם ומבלבל אותם בינם לבין עצמם - חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. את הכל עושה כדי לנטרל את מחשבתם לקחת חלקים ולפגוע בארץ ישראל. יהודים, לעלות לארץ ישראל!
ממשלת ישראל, לפתח את הנגב, הגליל המערבי, רמת הגולן, בנימין, שומרון, יהודה, את הערבה ובקעת הירדן. ממשלת ישראל, להפסיק דחוף לִבנות בתל אביב, תפסיקו להצטופף, תבנו בנגב.
כל המקומות בארץ ישראל הקדושה, מאילת ועד מטולה, דרך ירושלים ואשדוד, כולם קדושים וטהורים. כל האדמות נכבשו על-ידי צבא-הגנה-לישראל והוחזרו לעם ישראל.
גוג ומגוג זה רק מחוץ לארץ ישראל. גוג ומגוג, למי שלא יודע, זה סיבוכים, בלבולים ומלחמות זה בזה, שיטפונות ואסונות טבע. בארץ ישראל לא קורה כלום וגם לא יקרה לעולם!
ארה"ב ורוסיה, חתול ועכבר, רוצות לשלוט במזרח התיכון. אם רוסיה תעשה שלום אמיתי עם ארה"ב, כל הכלכלה שלה תרד לטמיון, כי הם חיים על תחמושת ונשק. בגלל שהם לא בשלום, רוסיה מוכרת הרבה תחמושת - זו הכלכלה שלה ולכן אין חברות טובה ביניהן. לארה"ב יש לשון חלקלקה ומדברת בעקיפין ורוסיה, מה שיש בלב יש בפה, אותו הדבר.
שלום עם הפלסטינים לא יהיה, כי הם שקרנים ורצונם להשמיד את ארץ ישראל. ארה"ב אוהבת את עם ישראל ושומרת עליו כדי למנוע מרוסיה להתחבר לארץ ישראל. אם רוסיה תהיה חברה של ישראל, ארה"ב תיחלש, תתפרק ותיגמר.
תורכיה, ארדואן כאילו אוהב את קטאר, כי דאע"ש שולט בו. אם ארדואן לא יאהב את קטאר, דאע"ש יערוף את ראשו.
איראן רוצה להראות שהיא מעצמה שיש לה כוח ומחפשת אתגרים במי להילחם.
סוריה נמחקת ונהרסת. כל הארצות מתאמנות עליה, לפרק אותה ולבטל אותה מעל פני כדור הארץ. התקשורת לא מתעניינת עוד בסוריה, מתעניינת בקטאר, כווית, סעודיה, עיראק ומצרים.
בבריטניה וצרפת ימשיכו פיגועים קשים חזק מאוד. כל פעם סוג אחר של פיגוע, כדי שלא יחשדו בהם.
במדבר סיני, דאע"ש חוגג.
מצרים, לשמור חזק חזק על סכר אסואן. סיסי לפקוח עיניים כי המוסלמים הקיצוניים, חמאס ודאע"ש מחפשים אותך. הם יעשו דברים שיכאיבו מאוד מאוד למצרים ולסיסי, ואח"כ העם יתהפך על סיסי.
החמאס נלחמים ביניהם, הורגים זה את זה וגוזלים את הכסף שמגיע לאזרחים הפלסטינים. יהיה להם בלאגן גדול, חרבם תבוא בליבם. החמאס ממשיך לחפור מנהרות. הם פתחו פתחים במקומות מסתור כדי שלא ידעו איפה מתחילות המנהרות.
אבו מאזן 'משחק אותה' מסכן, משקר על כולם וחושב שאנשים מאמינים לשקרים שלו. כל היום חושב איך לעשות פיגועים בתוך ארץ ישראל. הוא סומך על הגיבוי מהאו"ם, מהאיחוד האירופי והבי.די.אס BDS)), שכולם שם מוסלמים ושואב מהם כוח כדי לפגוע ביהודים.
נסראללה וחיזבאללה, אין להם כוח ולא מוח. יודעים שיש מגן על ארץ ישראל, שהקדוש-ברוך-הוא מגן על ארץ ישראל.
ירדן, מיליוני פליטים אוכלים אותה והיא עוד בחיים, מחכה לטראמפ.
עיראק מתה למות.
הקדוש-ברוך-הוא עושה לטראמפ בעיות בכדי שלא יתעסק עם הפלסטינים ועם עניין השלום עם ישראל. נותן לו הקדוש-ברוך-הוא להתעסק בכל מיני בעיות למיניהן, עד שיבין שהוא הולך עִם ישראל במאת האחוזים ולא נותן לפלסטינים אף סנטימטר מאדמת ישראל! הבין - מה טוב, לא הבין - יסבול ויהיה עסוק רק בצרות שלו.
ממשלת ישראל – לא לפחד מאף אחד! לשמור על גבולות ישראל ולא לתת חלקים מארץ ישראל, ולשמור על צה"ל!
עם ישראל, בכל מקום: 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' ולא לומר 'לי זה לא יקרה'. הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה לשמוע: 'לי זה לא יקרה'. הקדוש-ברוך-הוא לא רוצה לשמוע: ימין ושמאל. בשמיים אין אשכנזי וספרדי, ליטאי, חרדי, כיפה סרוגה או שחורה. הקדוש-ברוך-הוא רוצה שעם ישראל יהיו מלוכדים, כי אין להם לאן ללכת. אף מדינה לא תהיה מוכנה לקבל את השמאלנים, כל עוד הם הולכים נגד הימין – כולם מוחאים להם כפיים ואוהבים אותם.
הורים יקרים, לשמור על בנות ישראל ועל הבנים. להסביר להם כמה ההתבוללות היא בעיה קשה, כדי שלא יפלו בפח. להזהיר אותם מסמים, הימורים, ושתייה חריפה.
יהודים יקרים, לאכול ולשתות רק במסעדות כשרות למהדרין! הגויים רוצים לפגוע ביהודים דרך האוכל ולהכניס למסעדות (ברבע מחיר וגם בחינם), עגלים, כבשים ועופות חולים, שגורמים למחלות הקשות ביותר בגוף האדם. זה חלק מ'הנשק' שלהם להרוס את היהודים.
כל הדברים והאסונות שקורים בעם ישראל - זה אדם שבחר בצרות ובמוות ולא בחר בחיים. זה כמו שני נהגים שמתחרים ביניהם, אם הם לא מוותרים זה לזה - נפגעים קשה, אם מוותרים - חוזרים בריאים ושלמים. נתן בורא עולם את עשרת הדיברות כדי שהעולם יהיה מתורבת ומחונך. הקדוש-ברוך-הוא עושה קשיים בעם ישראל ובעולם כדי שיבקשו משיח.
משיח בא למשוח את כל עם ישראל! הוא בא בשביל להציל את היהודים, לְאַחֵד ולאגד אותם, לפתור את כל הבעיות ולשמח אותם. משיח זה אבא של כל היהודים! נשמתו של משיח עולה כל לילה, שומרת על כל גבולות ישראל ולא נותנת לגוג ומגוג להתקרב לישראל!
משיח זה דבר קשה להשגה ויש ערך גדול כשזה קשה להשגה. אם היה קל להשגה - אנשים לא היו מעריכים.
משיח מטהר את כל הערים בארץ ישראל. משיח נמצא בתוך מוחם של כל היהודים, משיח נותן ברכה לתבואה ולמים, לפירות וירקות, למדע, כלכלה ונדל"ן, ללימודים, לתפילות, ללימוד תורה ולחזרה בתשובה שלמה.
נשמתו של משיח מתנתקת בלילה מגופו, כדי לשמור על ישראל - זה תפקידו. ממשיך וממשיך, אין הליכה אחורה, רק התקדמות עד שהקדוש-ברוך-הוא יחליט, בשמיים ובארץ, על היום המיוחל לעם ישראל!

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

שידור מיוחד לזכרו של הרב מרדכי אליהו זי"ע | הרב שמואל אליהו ורבנים.. | פרשת קרח תשע"ז

כ״ה בסיון ה׳תשע״ז

האזינו: כשהזמר ברק כהן שר למרן הרב המקובל – מרדכי אליהו – זכר צדיק וקדוש לברכה

כ״ה בסיון ה׳תשע״ז

מאז שקנה אברהם את מערת המכפלה, ידוע ביהדות שלמקום קבורתו של צדיק יש משמעות. גם קברו של מרן הרב מרדכי אליהו, בהר המנוחות בירושלים, הוא מקום ייחודי שממשיך לחבר אותנו אל מרן הרב גם לאחר פטירתו. לא מפתיע שאנשים רבים מכל החוגים והעדות מגיעים מדי יום אל הציון, להשתטח על קברו של מרן הרב אליהו, להתפלל ולבקש על עצמם ועל כלל ישראל. גם בשעות המאוחרות של הלילה, ציונו של מרן הרב אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, אינו ריק מאדם ויושבים בו יהודים המעתירים בתפילה ובלימוד בציונו של הצדיק.

על קברו של מרן הרב אליהו עומדת מצבה ייחודית, שכולה תוצרת הארץ; היא נבנתה בחוות "גבעות עולם" שבאיתמר בידי יהודים בלבד. האבנים המרכיבות את המצבה נלקחו מארבע ערי הקודש – ירושלים, צפת, חברון וטבריה – וכן מקבר יוסף בשכם.

כשמגיעים לקברו של מרן הרב אליהו, אי אפשר שלא להבחין ב"שכנו" של הרב – רבי חיים יוסף דוד אזולאי, הלא הוא החיד"א. אף שלמעלה ממאה שנים הפרידו בין השניים, היה ביניהם קשר נפשי עמוק; ראשית – פסיקותיו של מרן הרב אליהו מבוססות בין השאר על פסקי החיד"א, ושנית – מרן הרב אליהו היה זה שעסק בקבורתו של החיד"א. החיד"א נקבר בליוורנו שבאיטליה, ורק בשנת תש"ך, הודות למאמציו של הרב יצחק נסים – הרב הראשי דאז, הובאו עצמותיו לקבורה בארץ. מלאכת הטיפול בעצמות לפני הקבורה הוטלה על מרן הרב אליהו, וסיפורים מופלאים מסופרים על עיסוקו במלאכה זו. זכה מרן הרב אליהו להיקבר על יד החיד"א, וכל מי שפוקד את קברו פוקד גם את מורו הרוחני, בנגלה ובנסתר.

בקרו באתר הרב מרדכי אליהו:
http://www.harav.org
מלא וגדוש בדברי תורה והלכה

מה קורה כאשר אתה משאיר כדור רגל תלוי ביער?

כ״ד בסיון ה׳תשע״ז

גדולת ומעלת רבינו ה"אור החיים" – רבי חיים בן עטר – זכותו תגן עלינו, אמן!

סיפור הביוגרפיה של הצדיק הקדוש רבי חיים בן עטר – בעל הספר "אור החיים" הקדוש – זכר צדיק וקדוש לברכה, מנוחתו עדן בבית העלמין שבהר הזיתים. מספר: השדרן החסידי ר' יונתן שמואל אוחנה – כפר חב"ד

כ״ד בסיון ה׳תשע״ז

שידור חי – הילולת מרן הרב המקובל – מרדכי אליהו – זכר צדיק וקדוש לברכה – 7 שנים להסתלקותו

כ״ד בסיון ה׳תשע״ז

לקבלת העלון "קול צופייך": http://aaaaa.ravpage.co.il
עידכונים בוואצפ: 0584525200

שידור חי – רבי שמואל בן עטר עם המקובל הרב דן מחבר – ערב שבת שלח לך ה'תשע"ז

שידור חי של רבי שמואל בן עטר – מזכה הרבים ויועץ ומגשר, עם הגאון הצדיק המקובל – הרב דן מחבר. במהלך השידור, וגם לאחריו, ניתן להתייעץ ולשאול שאלות בכל תחומי החיים: שלום בית וזוגיות, פרנסה, זרע קודש וכל עניין. הרב פותח בספרים הקדושים ועונה. שאלות – אנא הפנו בצירוף שם מלא, למספר: 054-214-6066 שתפו והפיצו ותזכו למצוות ותבורכו! השידור בשיתוף עם רדיו כל האמת לזיכוי הרבים – צפייה נעימה!

כ״ב בסיון ה׳תשע״ז

פרשת שלח לך – נגיעה של כבוד!

איך המרגלים – שהיו נשיאי ישראל – נפלו? מה קרה להם שהם הוציאו דיבה רעה על הארץ? מדוע משה רבינו לא התפלל עליהם? למה הוסיף שם ליהושע?

כ״ב בסיון ה׳תשע״ז

פרשת שלח לך - הרבה תמיהות יש על הפרשה של המרגלים. והרבה דברים לא מובנים בכל הפרשה.
איך הקב״ה אמר למשה רבינו שלח לך אנשים, ? הרי אם הקב״ה ידע שלא טוב שילכו מדוע אמר לו שילכו?
עוד לא מובן : איך רש״י כותב שהם היו אנשים כשרים, וחשובים. והתורה בעצמה מעידה עליהם. א״כ איך הגיעו לידי כפירה בקב״ה? שאמרו כי חזק הוא ממנו.
מה הייתה כוונתם מלכתחילה?
מדוע משה רבינו היה צריך להוסיף שם ליהושוע בן נון. ולא יכל להתפלל עליו?
מדוע כלב בן יפונה הלך להתפלל על עצמו?
מדוע משה רבינו לא התפלל על שאר המרגלים?
אלא אפשר לבאר: שהמרגלים מתחלקים לשלשה חלקים, יהושוע, כלב, ושאר המרגלים.
הרי מובא במדרש שהמרגלים ידעו שכאשר יגיעו לארץ ישראל יתבטל מעמדם כנשיאים. ולכן לא רצו לעלות לארץ.
רק כלב בן יפונה נשאר במעמדו. כלב נשאר נשיא כי היה בדרגה שיכול להשאר.
ואילו יהושוע השתדרג להיות מנהיג עם ישראל.
כשיש לאדם נגיעה של כבוד, האדם נהיה עיוור ממש. לא רואה כלום מלפניו. כל מה שרואה הכל הפוך. אפילו יראה משהו טוב, ייראה לו רע. כי הוא לא מסוגל לראות אחרת. אפילו יראה זהב ייראה לו כמו חול. וזה מה שאמרו חז״ל במשנה באבות: הכבוד מוציא את האדם מן העולם.
אפילו אנשים גדולים וצדיקים נופלים במידה של הכבוד.
ולכן התורה מראה לנו מה קרה למרגלים, אפילו שהיו אנשים גדולים וצדיקים. ראשי בני ישראל המה. הם נפלו, ולא הצליחו במשימה שלהם.
ולכן אמר הקב״ה למשה רבינו, אני לא ממליץ לך לשלוח אותם. כי אני יודע שהם ייכשלו. אבל אם אתה רוצה תשלח אותם.
והם לא רצו לעלות לארץ ישראל, כי פחדו להפסיד את המעמד שלהם בתור נשיאים.
ונגיעת הכבוד הזאת הוציאה אותם מדעתם. עד כדי כך שראו הכל שחור, ארץ אוכלת יושביה, בני ענקים ראינו שם.. וכו׳ במקום לראות את ארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש.
וממילא לכן מובן מדוע משה רבינו לא התפלל עליהם, כי לא יעזור שום תפילה במקום שיש נגיעה של כבוד.
רק כלב הלך להתפלל על עצמו, כי אמר לו משה רבינו אמנם אתה אין לך נגיעה כי אתה נשאר במעמדך. אבל לך להתפלל שלא תהיה מושפע מהם.
ויהושע שהיה לו גם נגיעה, שרצה לעלות לארץ כדי להיות מנהיג. לא היה עוזר לו תפילה. לכן משה רבינו שינה לו את השם לגמרי. כדי שה׳ יציל אותו מעצת המרגלים.
ממילא אנו רואים שאפילו גדולים וצדיקים יכולים ליפול במידת הכבוד.
וכן מצינו בערב עם בן נבט שאמר לו הקב״ה אני ואתה ובן ישי מהלך בגן עדן. אמר לו : מי בראש. אמר לו ישי בראש. ולכאורה מה הוא שואל מי בראש? הרי הקב״ה אמר לו אני ואתה, אלא אומר החתם סופר: שהוא רצה לשמוע את זה שוב פעם.
עד כדי כך נגיעה של כבוד.
וכן מצינו אצל שאול מלך ישראל. ועוד..

מאת הרב יצחק לסרי
http://www.haravlasry.com