ההצעה

שינוי שמו של צה"ל ל-צבא ישראל.

השם צבא ישראל משתלב כראוי עם קריאת שמע ישראל, וגם כמתבקש בביטוי: צבא ישראל של עם ישראל בארץ ישראל.

לשם המוצע יש עוצמה, נוכחות, ואווירה של קריאה לפעולה.

המטרה

להוסיף נדבך חשוב במסגרת המאמץ לשינוי התודעה הביטחונית של מדינת ישראל, מהתפיסה ההגנתית, לתפיסת "הקם להורגך השכם להורגו".

הרקע

השימוש במונח 'הגנה' יסודו בעת שקדמה להקמת המדינה, בעת בה הוקם ארגון 'ההגנה', שמטרתו הייתה להגן על היישוב העברי בארץ ישראל. דור המייסדים לא היה מודע להשלכות העתידיות של המונח 'הגנה', בעת בה הוסף מונח זה לשמו של הצבא. אין כמובן לבוא בטענה למייסדי המדינה בעניין זה.

הבעיה

השימוש במונח 'הגנה' הוטמעה וקיבעה בתודעת עם ישראל כי הצבא נועד להגנה בעיקר, דבר שגוי שבא לידי ביטוי בתפיסת הביטחון של ישראל.

מלבד חריגים ספורים בתולדות המדינה, התשתית הרעיונית הביטחונית כיוונה את המדינה לכיוון ההגנה - כאסטרטגיה.

עד כדי כך אמורים הדברים, שהעם כולו מוכן היה למשל לקבל את רעיון המיגון, שלפיו יש לצייד את אזרחי ישראל במקלטים וממ"דים, במקום שהאויבים שלנו יצטיידו בהם.

תפיסה הזויה, שגויה והרת אסון כפי שראינו בשבת קודש שמחת תורה 2023.

העם כולו (מימין ומשמאל) גם נתן הסכמתו בשתיקה, לכך שהמלחמה הבאה תהיה בעורף האזרחי של המדינה.

לא בעורף האויב - בעורף שלנו!! מישהו מחה על כך? הפגין נגד זה? לא זכור לי!

גם מערכת 'כיפת ברזל' שמטרתה הבסיסית הייתה חגורה הגנתית לעורף, הפכה להיות חלופה להשמדת האויב בפעולות התקפיות. אלפי טילים נורו על מדינתנו, ואנו 'תפסנו אותם עם המטקות' במחיר כלכלי ותודעתי עצום. זו תפיסת הביטחון של ישראל? גם על זאת לא יצאנו לרחובות!!

סיכום

הגיע זמן שינוי. תפיסת הביטחון חייבת בשינוי מן היסוד. שינוי שמו של הצבא יהווה צעד חשוב ומשמעותי.

הצעתי היא להתחיל לעשות שימוש בשם 'צבא ישראל' באופן שוטף ומידי. איש כרצונו.

אעיר: אין זה מחויב לתת ראשי תיבות לשמו המוצע של צבא ישראל, כמו שאין ראשי תיבות לשמע ישראל או לעם ישראל. אמנם בצבא אוהבים ראשי תיבות, ולחלק כל דבר לשלושה חלקים, אך אין זה מן ההכרח.

אשמח לשמוע את דעתכם בתגובות,
שלכם יעקב

קטגוריה: , ,