תסריט:
https://docs.google.com/document/d/1u1d9z9rm1xeb12Ik8qWAjt8W0ZjyeZyo/edit?usp=sharing&ouid=116476357885208743694&rtpof=true&sd=true

קטגוריה:

תגיות: , ,

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!