תסריט:
https://docs.google.com/document/d/1OWw7iuEA9ukRHFaCvnjHiyJjV5IM0DSG/edit?usp=sharing&ouid=116476357885208743694&rtpof=true&sd=true

קטגוריה:

תגיות: , ,

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!