מוקדש לזכרו של מנקה בית הכנסת המסור
ר' יצחק שפר ע"ה
אשר שירת בקודש במשך עשרות שנים
יהי זכרו ברוך!

קטגוריה: