מצוה כה- להאמין באחדות ה'. מצוה כו- לא יהיה לך אלוהים אחרים .מצוה כז- לא תעשה לך פסל וכל תמונה . מצוה כח- לא להשתחוות לע.ז. מצוה כט - לא תעבדם . מצוה ל איסור שבועת שוא .

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!