סמיכת גאולה לתפילה .בקשה על צרכי יחיד וצרכי ציבור.דין כריעות במהלך התפילה.

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!