חידון הלכה למעשה תשפ"ג
בהלכות שבת
עם הגאון הרב אופיר מלכא שליט"א
ראש בית הוראה הלכה למעשה 5047*
תוכנית 2

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!