סדר המספידים:
הרב דני אלינר - 00:00
הרב אביגדור שילה - 04:48
הרב יוסי כפיר - 15:30
הרב יהודה בהרב - 33:55
הרב עוזי ביננפלד - 42:40
הרב אלישע לפיד - 52:05
הרב ברוך הרניק - 01:04:00
שמואל שכניה הכהן - 01:06:55
הרב אייל קרים - 01:12:45
אלנתן הכהן - 01:18:17

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!