דורש ציון - הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
https://www.doresh-tzion.co.il
קו התוכן ' 0774492868 ' לשמיעה בטל'
שיעורי אודיו של הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א באתר קול טיוב שיעורי תורה
https://koltubetora.oadmin.co.il/LessonList/0/muzafi/0
https://koltubetora.oadmin.co.il/LessonList/0/muzafi/0

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!