הרב אלמוג לוי : אין לקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה . ברכת מעין שבע .

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!