בשיעור היום נלמד בעזרת ה' דרכים חשובות כדי לנצח במלחמת היצר: הכר את האויב המתחפש, הדרישה רק שתצא למלחמה - אבל הניצחון יגיע מאת ה', ללמוד מהיצר עצמו דרכי מלחמה, ועוד כללים חשובים.

בברכה,
מנשה בן פורת

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!