באחת הבקשות באבינו מלכנו מבקשים אנו: "אבינו מלכנו כתבנו בספר זכיות". מבקשים מאבא שיכתוב אותנו בספר זכויות. לכאורה בקשה זו לא מובנת כלל.
דומה הדבר לאדם שיש לו יתרת חובה בחשבון הבנק ומבקש ממנהל הבנק בבקשה תרשום שיש לי יתרת זכות בחשבון במקום יתרת חובה
או אדם שעומד בבית המשפט לדין בגין עבירה שעבר, אומר הוא לשופט בחייך אדוני השופט תכתוב פסק דין שאני זכאי ונסגור עניין
מה זו אם כן הבקשה המוזרה הזו שאנו פונים לבורא עולם ביום הדין בו דנים אותנו על מעשנו ומבקשים: "אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות" כאילו תתעלם מהמציאות, תתעלם מכל מה שעשינו ותכתוב שאנחנו זכאים?

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!