התפילה הגדולה שמוסיפים אנו בעשרת ימי התשובה היא תפילת "אבינו מלכנו" שאומרים מיד לאחר תפילת שמונה עשרה
את תפילת אבינו מלכנו תיקן רבי עקיבא. כך מספרת הגמרא בתענית כה ע"ב על שנת בצורת שהיתה ירד רבי עקיבא לפני התיבה ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו למענך רחם עלינו וירדו גשמים. "וכשראו הדור שנענה באותה תפילה, הוסיפו עליו דברי בקשות ותחנונים, וקבעום לעשרת ימי תשובה".
באחת הבקשות באבינו מלכנו מבקשים אנו: "אבינו מלכנו כתבנו בספר זכיות". מבקשים מאבא שיכתוב אותנו בספר זכויות. לכאורה בקשה זו לא מובנת כלל.

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!