בידוע שעיקר האדם הוא המחשבה ובמקום מחשבתו שם הוא כולו, "מקום שהמחשבה של אדם מגעת – שם הוא כולו". כלומר שבכוחה של המחשבה לפעול ממש פעולות מדהימות שיכולות להשפיע על מציאות חיינו ויש ע"כ מקורות רבים ומגוונים.
לא בכדי אמר ר' נחמן מברסלב "אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות."

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!