הברכה הגדולה זה לא ואכלת אלא ושבעת. נפתלי שבע רצון, מלא ברכת השם. יש אנשים יש להם מליונים שומע שיש כמה שקלים באיזה מקום הוא רץ כאילו המקרר שלו ריק, כאילו אין מה לאכול בבית. אשתו מתחננת די, מספיק, יש לנו ב"ה די והותר. הילדים רוצים אבא בבית, והוא רוב הזמן באוויר טס מכאן לשם, משם לפה. עיקר הברכה זה שאדם ירגיש שהוא שבע

קטגוריה:

הזמנה של מצווה לכבוד 'אור החיים' הקדוש זיע"א!