מוקדש באהבה רבה לכל חיילינו ושוטרינו המסכנים חייהם למעננו - השם ישמרם ויצילם מכל רע - אמן!

קטגוריה: