מוקדש באהבה רבה לכל חיילינו ושוטרינו המסכנים חייהם למעננו – השם ישמרם ויצילם מכל רע – אמן!