מהי הדרך להגיע לסודות התורה?
מה רומז הביטוי "עקב"?
מהו המפתח לזכות לעולם הבא?
איך אדם אוכל מאכל גשמי ומקבל כוח רוחני?
איזה בעל חי יודע להבחין מי צדיק ומי לא?

לקראת סוף השיעור הרב ידבר על גדולתו ואודות חיו של הצדיק רבי דוד בן ברוך

קטגוריה: