צופה למרחק – דרמת מתח עוצרת נשימה
בסיפור אמונה בצדיקים הרואים למרחק
סרטו של: ארי כהנא