רבי ישראל מרוזין הילולה27/10/2014, 11:46:39
קטגוריה:

מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם, כענין שנאמר "ובו תדבק"[3] – וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה? אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצוה זו, הדבק בחכמים ותלמידיהם.
אך גם כשמדובר בדמות שאין לנו קשר גלוי איתה, הרי הצדיק מהווה מעין צינור שדרכו עוברת ההשפעה הרוחנית לכל הדור כולו, כדברי חז"ל[4] "הארץ עומדת על עמוד אחד וצדיק שמו, שנאמר 'וְצַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם'[5]". ובאמת, הנשמה המאירה של הצדיק מגלה את הפוטנציאל החבוי בכל אחד ואחת מאתנו.

  • אוריאל פרנק
  • בנימין מרקוס - יועץ משכנתאות
  • חינוך תורני
  • מגשרים בנועם גישור • פישור • בוררות • משפחה • עסקי • נדל"ן • יחסי עבודה • שכנות • וועדים
  • עמוד האש - משנים את שיטת הממשל בישראל
  • רדיו ברסלב שידור חי של רדיו ברסלב בניהול הרב אהוד שדה
  • רדיו קול בריסק - Radio Brisk Voice (Kol Brisk) שיעורי תורה בשידור חי מאת הרב יוסף סולובייצ'יק