פרשת השבוע17/12/2015, 16:35:15

ביאור באור החסידות, מדבריו הקדושים של הרבי מליובאוויטש, על פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה - הגשה למלחמה? ביאור הדברים באורה המיוחדת של חסידות חב"ד

17/12/2015, 15:01:30
קטגוריה: ,

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע, והפעם על החיבור בין הלב הגשמי לבין פריצת כל הגבולות כשיחד הם יכולים להגיע עד לשמים ולהביא את הגאולה השלמה לה אנו כל מחכים

11/10/2015, 12:28:44

ידוע ששמה של כל פרשה בתורה מבטא את תוכן הפרשה, ובענייננו צריך ביאור : הרי תוכן הפרשה הוא בעניין המבול, שהוא היפוכה המוחלט של מנוחה, ואיך ייתכן שהפרשה נקראת בשם "נח", מלשון מנוחה? "הואיל והזכירו סיפר בשבחו, שנאמר 'זכר צדיק לברכה'" (רש"י) הקשו במפרשים (גור אריה, ועוד..) : הרי האבות - אברהם, יצחק ויעקב - מוזכרים בתורה פעמים רבות מבלי שהתורה תספר בשבחם?

16/06/2015, 12:46:05

אם תבוא יד ימין ותטען לקיפוח על כך שאת התפילין מניחים על יד שמאל ועל הראש בלבד, והרי שהרגל גם היא חלק מהגוף ולכן למה יתנשאו מעליה היד והראש? הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע קורח

16/06/2015, 12:12:58

הבחירה במלה "קורח" כשמה של פרשתנו דורשת ביאור. כמו כן, יש לומר, שמהותה של מחלוקת קורח רמוזה באותיות המרכיבות את שמו - ק' ר' ח'. ביאור על פי דרך החסידות, מדברי הרבי מליובאוויטש, על המשמעות הפנימית שבפרשת קורח.

14/05/2015, 12:20:21

סדר הדברים שמביא רש"י על הפרשה בא ללמדנו שהעמל בתורה, "אם בחוקותי תלכו", צריך להיות במטרה להביא לקיום המצוות - "ואת מצוותי תשמרו". ספר ויקרא הוא "החמור שבספרים" - הקשה ביותר ללימוד ולהבנה מבין חמשת חומשי התורה: ומכאן שלימודו דורש עמל ויגיעה מיוחדת.

13/04/2015, 13:04:53

ביאור נקודה על פרשת השבוע - פרשת מצורע - באור החסידות על פי ביאורו של הרבי מליובאוויטש. מה המשמעות של שם הפרשה "מצורע", ואיך היא מרמזת על תוכנה של הפרשה כולה ומשמעותה בהעלאת הקדושה וזיכוך העולם.

03/03/2015, 14:43:02

מתוך שיחותיו של הרבי מליובאוויטש על פרשת "כי תשא" - האם גם הכהנים והלויים היו מחוייבים בנתינת מחצית השקל? מה הטעמים הפנימיים לעניין? ביאור על דרך החסידות מתוך שיחותיו של הרבי מליובאוויטש על פרשת השבוע, פרשת "כי תשא".

17/02/2015, 23:58:45

פרשת השבוע - פרשת תרומה, התרומה שכל אחד מבני ישראל נותן לשמו של הקב"ה. ומה עם אלו שלא נותנים מרצונם וכופים עליהם לתת אותה? איך זה עדיין לשמו של הקב"ה? ביאור הנקודה על פי הפנימיות.

04/02/2015, 12:22:09

מהו הכוח האלוקי שטמון מספר שלוש? איך כוח זה מתקשר לפרשת השבוע, פרשת יתרו? השלמות שאליה עם ישראל מגיע לקראת מתן תורה, פעם מלמעלה, פעם מלמטה, עד לשלב שלו כולנו מחכים - הגאולה האמיתית והשלמה, חיבור שני הצדדים לשלמות אמיתית ומלאה, כפי שמובא במספר 3

01/02/2015, 12:11:38

פרשת השבוע, פרשת יתרו - כיצד דווקא בגלל היתרון שנפעל מהכרתו של יתרו בחכמה האלוקית, התאפשר מעמד מתן תורה בהר סיני? מהו יתרון האור שבא מן החושך דווקא? דברי הרבי מליובאוויטש אודות פרשת השבוע - פרשת יתרו.

23/01/2014, 17:22:27
קטגוריה:
תגיות:

מה עניין משפטים מיד לאחר מתן תורה? וכיצד ניתן לחבר את העליונים והתחתונים על ידי האמונה כפי ציווי הקב"ה. טורו השבועי של שי דיבו כהן

16/01/2014, 23:08:56
קטגוריה:

יתרו חותנו של משה היה עובד ע"ז ורק כשהוא הכיר בגדלותו של הקב"ה היה העולם מתוקן למתן תורה כך גם אנו בנפשנו זקוקים לפעמים לרגע בו מתוך החושך אנו מוצאים את האור ומשם זוכים לתורה. שי דיבו כהן בטורו השבועי על פרשת השבוע יתרו

09/01/2014, 14:28:33
קטגוריה:

היהודי נשלח בחייו כדי לחזור הוא צריך לעשות את הדרך חזרה לקב"ה בכל עת על ידי תחבולות כנגד היצר הרע שמנסה להפריע למסע, את היצר הרע צריך לצלוח ו"לקרוע את ים הסוף" הפנימי שלנו. טורו של שי דיבו כהן על פרשת השבוע

24/10/2013, 22:56:56
קטגוריה:

הזמר והיוצר שי דיבו כהן בטורו על פרשת השבוע "חיי שרה" שעוסקת דווקא במותה של שרה אך בחיות של דרכה על ידי ממשיכה בנה יצחק

  • אוריאל פרנק
  • בנימין מרקוס - יועץ משכנתאות
  • חינוך תורני
  • מגשרים בנועם גישור • פישור • בוררות • משפחה • עסקי • נדל"ן • יחסי עבודה • שכנות • וועדים
  • עמוד האש - משנים את שיטת הממשל בישראל
  • רדיו ברסלב שידור חי של רדיו ברסלב בניהול הרב אהוד שדה
  • רדיו קול בריסק - Radio Brisk Voice (Kol Brisk) שיעורי תורה בשידור חי מאת הרב יוסף סולובייצ'יק