לחני דן בזק20/10/2022, 23:15:00
קטגוריה:

ונסלח לכל עדת ישראל וגלר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה (במדבר ט"ו) פסוק שנאמר אחרי "כל נדרי" בליל יום הכיפורים לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן

28/08/2022, 11:50:17
קטגוריה:

אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשארו שם... מתוך הברכה אחרי ברית המילה "אשר קידש ידיד מבטן" - יש מפרשים על אברהם אבינו, יש על יצחק וחוק בשארו שם - בבשרו צוה להציל ידידות שארנו משחת - יש מפרשים על הגוף ויש מפרשים על הנשמה. לחן ושירה: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן […]

21/08/2022, 20:41:58
קטגוריה:

הושע נא, למענך אלוקינו הושע נא הושע נא, למענך בוראנו הושע נא הושע נא, למענך גואלנו הושע נא, הושע נא, למענך דורשנו הושע נא למען איתן הנזרק בלהב אש, הושע נא (אברהם אבינו) למען בן הנעקד על עצים ואש הושע נא (יצחק אבינו)..... למען תולדות אלופי יהודה תשים ככיור אש, הושע נא (עם ישראל, בני […]

17/08/2022, 08:21:40
קטגוריה:

מאת ה' היתה זאת, היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה ה', נגילה ונשמחה בו. תהילים קי"ח, כ"ג לחן ושירה: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן תמונה: ישראל פרקר, מתוך אתר פיקיויקי הולחן בליל יום שחרור ירושלים התשפ"ב, ביציאה מהתפילה במערת המכפלה @

15/08/2022, 09:45:37
קטגוריה:

זכור דבר לעבדך על אשר יחלתני זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חייתני (תהילים קי"ט מ', נ') לחן ושירה: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן @

02/06/2022, 08:50:40
קטגוריה:

ומחה ה' דמעה מעל כל פנים... עפ"י ישעיהו כ"ה ח. לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן

01/06/2022, 16:58:01
קטגוריה:

ישראל בטח בה', עזרם ומגינם הוא בית אהרון בטחו בה', עזרם ומגינם הוא, יראי ה' בטחו בה', עזרם ומגינם הוא תהילים קט"ו ט-יא מתוך ההלל לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן צילום: דן בזק

20/05/2022, 08:50:55
קטגוריה:

כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה - ירמיהו ב', ב. אהבת ה' לישראל עמו. לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערך אשחר עריכה: שמעון קופפרמן צילומים: אברהם יצחק בזק

20/04/2022, 00:00:21
קטגוריה:

אני ישנה וליבי ער קול דודי דופק... (שיר השירים ה, ב) לחן: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן

24/03/2022, 19:30:03
קטגוריה:

חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז - תהילים קכ"ג ג' לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן

20/03/2022, 01:01:52
קטגוריה:

יושב בסתר עליון; בְּצֵל, שדי יתלונן אומַר לה' מחסי ומצודתי, אלו-הי אבטח בו תהילים צ"א לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן צילומים: אברהם יצחק בזק

15/02/2022, 23:16:42
קטגוריה:

נפשנו חיכתה לה', עזרנו ומגיננו הוא, כי בו ישמח ליבנו כי בשם קדשו בטחנו (תהילים ל"ג, כ-כ"א) לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן

28/01/2022, 00:06:10
קטגוריה:

לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן הולחן בהכרת טובה עצומה למרן הרב קוק זצ"ל, אשר למחיה שלחו אלוקים לפנינו - לכלל ולפרט

26/01/2022, 01:38:42
קטגוריה:

כי אלוקים יושיע ציון יבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה תהילים ס"ט, ל"ו-ל"ז לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן

24/01/2022, 23:32:29
קטגוריה:

לב טהור ברא לי אלוקים - תהילים נ"א, יב-יג לחן ושירה: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר כינור: נתנאל זלבסקי עריכה: שמעון קופפרמן

24/01/2022, 03:15:18
קטגוריה:

מתוך הזמירות למוצאי שבת-קדש לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן צילומים: אברהם יצחק בזק

23/01/2022, 09:53:18
קטגוריה:

צמאה נפשי - לרבי אברהם אבן עזרא לחן ושירה: צבי יהודה בזק נגינה: נערן אשחר עיבוד שירה: דן בזק עריכה: שמעון קופפרמן צילומים: אברהם יצחק בזק

23/01/2022, 05:31:50
קטגוריה:

צמאה נפשי לרבי אברהם בן עזרא לחן ושירה: צבי יהודה בזק נגינה: נערן אשחר עיבוד שירה: דן בזק עריכה: שמעון קופפרמן צילומים: אברהם יצחק בזק

21/01/2022, 00:33:04
קטגוריה:

לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי (תהילים נ"א יב-יג) לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן

19/12/2021, 02:08:37
קטגוריה:

אין כאלוקינו, אין כאדונינו, אין כמלכנו, אין כמושיענו מי כאלוקינו, מי כאדונינו, מי כמלכנו, מי כמושיענו נודה לאלוקינו, נודה לאדונינו, נודה למלכנו, נודה למושיענו ברוך אלוקינו, ברוך אדונינו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו אתה הוא אלוקינו, אתה הוא אדונינו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו.. מתוך סיום תפילת שחרית - לפני אמירת "פיטום הקטורת". לחן ושירה: […]

05/12/2021, 19:45:01
קטגוריה:

יוונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים מתוך הפיוט של הדלקת נרות בחנוכה, "מעזו צור". לחן ושירה: דן בזק נגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן

01/12/2021, 02:30:12
קטגוריה:

לקראת שיבת ציון, ארץ ישראל מתעוררת, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח.. גם באופן הפשוט, שמחת הפריחה וההתעוררות של הארץ - וגם במה שזה מביע את שמחת איכות הארץ וקדושתה לקראת בניה לעת התקרבות קץ הגלות ותחילת הגאולה. והקב"ה אומר לעם ישראל, הרעיה, קומי […]

29/11/2021, 01:43:18
קטגוריה:

ניגון שהופיע בהר הזיתים, בדרך חזרה מאזכרת אימי מרת אסתר בזק, ב"ר יחיאל עימנואל הלוי מורגל היה בפיה, "לא אנחנו מנהלים את העולם".. ובהמשך לאמונה מוצקה זו, בא השיר הזה - מיוסד על הפסוק "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה" - על השבתה את הפיקדון לבעליו לחן ושירה: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: […]

28/11/2021, 11:37:00
קטגוריה:

ניגון "ואלס" ובסופו חלק מהפיוט שבסוף הגדה של פסח, "אז רוב ניסים הפלאת בלילה.. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה" לחן: דן בזק לחן הניגון שבחזרה השניה על "קרב יום", הוא הלחן שהיה מוּשר - ומוּשר - במשפחתנו, ניגון ברסלבי, לפי דברי דודי ר' משה בזק ז"ל, אמנם לא זהה לואריציה המפורסמת יותר. […]

24/11/2021, 00:18:44
קטגוריה:

תפילת גשם, הנאמרת בשמיני עצרת-שמחת תורה, בנוסח אשכנז לחן ושירה: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן

21/11/2021, 00:35:06
קטגוריה:

מתוך "נשמת כל חי" לחלק מנוסחאות. לחן ושירה: דן בזק עיבוד: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן תשעה באב, יום החורבן הנורא, שבהמשכו גלות ישראל לכל קצוות תבל, בו מתחילה גם להתנוצץ הנחמה. מתוך החורבן הממשי - אחרי שכלי המעשה לא תאמו אל התוכן הנשגב והקדוש של ישראל, עם ה' - מתחיל מחדש לצמוח התוכן הזה […]

15/11/2021, 10:55:11
קטגוריה:

אור עולם באוצר חיים - אורות מאופל אמר ויהי. מתוך פיוטי ברכת יוצר של ימים נוראים וחגים. למרן הרב זצ"ל - אור עולם, מעלה אורות מאופל.. לחן ושירה: דן בזק עיבוד: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן צילומים: אברהם יצחק בזק

14/11/2021, 10:02:31
קטגוריה:

תעיתי כשה אובד בקש עבדך... (תהילים קי"ט, קע"ו) נוסח ב', לפי הצעת המעבד-הזמר היקר, לשיר גם לפי פיסוק הטעמים כפשוטו - דהיינו, שהדגש של ה"כשה אובד" אינו על ה"תעיתי", אלא יש אחרי ה"תעיתי" הפסקה, וה"כשה אובד" מוסב על ה"בקש עבדך" - בקש עבדך כמו שה אובד... המשמעות הכוללת, כמובן קרובה בשני אופני קריאת הפסוק וכל […]

14/11/2021, 09:23:09
קטגוריה:

תעיתי כשה אובד בקש עבדך.. (תהילים קי"ט קע"ו) לחן: דן בזק עיבוד ושירה: נתנאל זלבסקי עריכה: שמעון קופפרמן צילומים: אברהם יצחק בזק

21/10/2021, 21:00:31
קטגוריה:

מתוך פיוט "זכור ברית" הנאמר בערב ראש השנה לחן: דן בזק. הולחן בחצות ליל ערב ראש השנה, בדרך לסליחות במערת המכפלה.. עיבוד: נתנאל זלבסקי שירה: נתנאל זלבסקי, דן בזק עריכה: שמעון קופפרמן

14/09/2021, 20:08:40
קטגוריה:

מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו (תהילים קי"ג ז-ח) לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן שירה: דן בזק (סליחה ממאזינינו, על הגירסאות שהתחלפו. היתה תקלה בסינכרון)

08/09/2021, 21:15:01
קטגוריה:

יהי ה' אלוקינו עימנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יטשנו (מלכים א' ח' נ"ז) לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן שירה: דן בזק

01/09/2021, 09:30:25
קטגוריה:

אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחוה ושלום ורעות.. (מתוך שבע ברכות של נישואין) לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן שירה: דן בזק

29/08/2021, 03:54:28
קטגוריה:

מתוך חזרת הש"ץ לימים נוראים לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן שירה: דן בזק

07/06/2021, 19:00:24
קטגוריה:

וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט וארשתיך לי באמונה וידעת את ה' הושע פרק ב פסוקים כ"א-כ"ב לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: ערן אשחר שירה: נערן אשחר, דן בזק עריכה: שמעון קופפרמן

31/05/2021, 09:19:29
קטגוריה:

כאיש אשר אימו תנחמנו, כן אנכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו (ישעיהו ס"ו י"ג). באהבה רבה, בגילוי הערך הפנימי של ישראל - כבַמָשָל. לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן שירה: דן בזק

27/05/2021, 13:02:18
קטגוריה:

מתוך שיר של רבי יהודה הלוי, המילים בתוך השיר. יהי רצון שימנה הקב"ה את עדרו. כמה נפשות יקרות נחסרו.. ושמרו כרועה עדרו. ויראה זכותם של ישראל - היונה אשר בפי הפחת, בגלויות שונאיה, המשיכה לקנן ולגדל אפרוחיה - וויחדש כיום מועד ששוננו וישוב למקום מקדשנו בכבודו הזרוח. לחן: דן בזק נגינה ועיבוד: נערן אשחר עריכה: […]

28/04/2021, 07:48:24
קטגוריה:

מתוך פרקי ההלל לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן שירה: דן בזק

05/04/2021, 18:18:36
קטגוריה:

השיר "קול ביער" – עם ניגון – מיוחס לסבא משפולי, שהיה אומרו קודם קריאת שמע על המיטה או קודם תיקון חצות. אליעזר שטיינמן כותב, שהסבא היה יוצא לתיקון חצות אל היער ובידו פנס ונלווים אליו יראים וחסידים – ועיתים ששרו שיר זה, בית אחר בית, בתרגום כל בית לאידיש ולאוקראינית. וכך מילות השיר (אצל הנ"ל […]

02/04/2021, 12:04:14
קטגוריה:

נפשנו חיכתה לה', עזרנו ומגיננו הוא, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קדשו בטחנו (תהילים ל"ג כ, כ"א). לחן: דן בזק עיבוד: נערן אשחר עריכה: שמעון קופפרמן שירה: דן בזק

18/01/2021, 18:36:45
קטגוריה:

"אהבת עולם תביא להם וברית אבות לבנים תזכור" - מתוך תפילת מוסף לראש חדש. הולחן בזמן נסיעה עם ביתי הצעירה, בליל גשם שוטף, חזָרה מביקור בבני דקלים אצל אימי היקרה ע"ה - אסתר בזק - בכביש המפותל של לכיש, לכיוון עיר האבות קרית ארבע חברון ת"ו. לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר שירה: דן […]

18/01/2021, 13:34:39
קטגוריה:

הולחן אחרי היוודע דבר הירצחם של שלושת הנערים - אייל יפרח, גיל-עד שער, נפתלי פרנקל - הי"ד. לחן - דן בזק שירה - דן בזק נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן

18/01/2021, 13:24:06
קטגוריה:

ימים שעברנו, הופכים ל"כאִילו-סיפורים", משובצים בכל מיני נקודות יקרות ומאירות. וכולם ספורים בידי ריבונו-של-עולם. ובאמת אינם "סיפורים" בעלמא, אלא דברים חיים, בתוכנו, במציאות; והם עצמם מסַפרים כעת בפעל - וממש מחַיִים. הוקלט בביתה של אימי היקרה, מרת אסתר בזק ע"ה, בבני דקלים, בבני דקלים, מנחם אב התשע"ט, טרם עזיבתו אחרי שחלפה למעלה משנה מהסתלקותה מעימנו. […]

18/01/2021, 00:04:35
קטגוריה:

מלאכי ג', ד' - הפטרת שבת הגדול, שלפני פסח לחן - דן בזק שירה - צבי יהודה בזק עיבוד ונגינה - נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך האלבום "אהבת עולם תביא להם"...

17/01/2021, 23:57:16
קטגוריה:

מתוך פיוט לפורים, אחרי קריאת המגילה לחן - דן בזק שירה - נערן אשחר דן בזק עיבוד ונגינה - נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך האלבום "אהבת עולם תביא להם"...

17/01/2021, 23:39:04
קטגוריה:

רבי יהודה הלוי לחן - דן בזק שירה - צבי יהודה בזק עיבוד - נערן אשחר מתוך הדיסק "קרוב - ניגונים של אבא"; צבי יהודה בזק עריכה - שמעון קופפרמן

17/01/2021, 22:52:12
קטגוריה:

תהילים קי"ג לחן - דן בזק שירה - צב"י בזק עיבוד ונגינה - נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך האלבום "אהבת עולם תביא להם"...

17/01/2021, 22:38:38
קטגוריה:

תהילים ס"ג הולחן בזמן סעודת שבת באוירא דקרית-ארבע חברון.. לחן - דן בזק עיבוד נערן אשחר מתוך הדיסק "קרוב - ניגונים של אבא", צבי יהודה בזק עריכה - שמעון קופפרמן

17/01/2021, 22:23:52
קטגוריה:

תהילים ע"ג כ"ב לחן - צבי יהודה בזק שירה - צב"י בזק עיבוד - נערן אשחר מתוך הדיסק "קרוב - ניגונים של אבא", צב"י עריכה - שמעון קופפרמן

17/01/2021, 21:45:22
קטגוריה:

תהילים ל"ג לחן - דן בזק שירה - צב"י בזק עיבוד - נערן אשחר מתוך הדיסק "קרוב - ניגונים של אבא"; צבי יהודה בזק עריכה - שמעון קופפרמן [תמונה - שלוח חב"ד במקאיבקה אוקראינה עם יהודים מקומיים..]

17/01/2021, 21:40:35
קטגוריה:

מתוך זמירות לשבת לחן - דן בזק שירה - צב"י בזק נערן אשחר עיבוד ונגינה - נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמען קופפרמן מתוך האלבום "אהבת עולם תביא להם"...

17/01/2021, 21:27:50
קטגוריה:

מתוך זמירות לליל שבת לחן - דן בזק שירה, עיבוד ונגינה - נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך האלבום "אהבת עולם תביא להם".... [בתמונה: ר' דוד קולין ז"ל - רב, בעל תפילה ואיש מעשה. הסבא של, יבדלחטו"א, שמעון קופפרמן]

17/01/2021, 20:41:01
קטגוריה:

מתוך זמירות לליל שבת לחן - דן בזק שירה, עיבוד ונגינה - נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך האלבום: אהבת עולם תביא להם..

17/01/2021, 20:18:37
קטגוריה:

ישעיהו נ"ד, ט. מתוך הפטרת פרשת נח. לחן - דן בזק שירה ועיבוד - נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך הדיסק: אהבת עולם תביא להם..

17/01/2021, 18:44:25
קטגוריה:

ניגון שהגיע בין יום כיפור לסוכות. מילים מחוברות מפיוט חזרת הש"ץ בימים נוראים, "ובכן לך הכל יכתירו לא-ל עורך דין" - עם מילים מההלל של חג הסוכות. לחן - דן בזק שירה, עיבוד ונגינה - נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך האלבום "אהבת עולם תביא להם"

23/09/2020, 12:08:45
קטגוריה:

"אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשִביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה" - מתוך תפילת ימי שני וחמישי. הולחן בימי הדאגה לשלושת הנערים היקרים - שנחטפו בידי המרצחים הערבים ימ"ש, ט"ו סיוון ה'תשע"ד - איל יפרח, גיל-עד שער, יעקב נפתלי פרנקל. הי"ד. לחן: דן בזק […]

23/09/2020, 11:55:48
קטגוריה:

מובא בספר חרדים לרבי אלעזר אזכרי ז"ל. בהרבה בתי כנסת שרים את הפיוט לפני קבלת שבת - וכן בסעודה שלישית. לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר שירה: דן בזק נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך הדיסקים שלנו, "אהבת עולם תביא להם"..

23/09/2020, 11:25:32
קטגוריה:

"ואוכלים ושותים במוצאי יום הכיפורים דהוֵי קצת יום טוב" (רמ"א, הלכות יום הכיפורים) - וזה על-פי המדרש, שבמוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול ואומרת לאדם: לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלוקים את מעשיך (משנה ברורה). הולחן במוצאי יום הכיפורים לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר שירה: נערן אשחר, […]

23/09/2020, 11:09:23
קטגוריה:

"פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום" - מתוך תפילת נעילה של יום הכיפורים. לחן: דן בזק. עיבוד ונגינה: נערן אשחר. שירה: נערן אשחר, צב"י בזק, דן בזק. אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך האלבום שלנו: אהבת עולם תביא להם

23/09/2020, 10:40:19
קטגוריה:

ומסיימים בנחמה... "קומי אורי" - מהפטרות "שבע דנחמתא" עם סיום השנה. לחן: דן בזק עיבוד ונגינה: נערן אשחר שירה: נערן אשחר אולפן - אביחי פז גרינוולד עריכה - שמעון קופפרמן מתוך הדיסקים שלנו, "אהבת עולם תביא להם"..

26/06/2016, 22:42:13
קטגוריה:

ובכן תן כבוד ה' לעמך, תהילה ליראיך ותקוה טובה לדורשיך ופתחון פה למייחלים לך. שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו. מתוך תפילת עמידה לימים נוראים. לחן - דן בזק שר - צבי יהודה בזק עיבודים - נערן אשחר מתוך הדיסק "קרוב- ניגונים של אבא" - צב"י […]

  • אוריאל פרנק
  • בנימין מרקוס - יועץ משכנתאות
  • חינוך תורני
  • מגשרים בנועם גישור • פישור • בוררות • משפחה • עסקי • נדל"ן • יחסי עבודה • שכנות • וועדים
  • עמוד האש - משנים את שיטת הממשל בישראל
  • רדיו ברסלב שידור חי של רדיו ברסלב בניהול הרב אהוד שדה
  • רדיו קול בריסק - Radio Brisk Voice (Kol Brisk) שיעורי תורה בשידור חי מאת הרב יוסף סולובייצ'יק