הרב פינטו12/05/2015, 16:35:03
קטגוריה:
תגיות:

ולכן יזהר האדם מן הצבועים ומן המצטדקים יותר מידי, כשעין אמיתית תבחון אותם באמת, בלי משוא פנים, ימצא בסוף את מעשיהם הרעים והגרועים, אשר רק להסתיר את חרפתם עשו את כל מעשיהם והביאו אסון על הכלל בשביל טובת הנאה פרטית וקטנה. אך,
ועצת ה' היא תקום.

15/04/2015, 11:40:03
קטגוריה:
תגיות:

במסר שהעביר היום הרב פינטו לחסידיו: ולכן נחזק עצמנו בימים אלו במידת הסבלנות ונקבל הכל באהבה, וידעו - היסורים האלו עם כח הסבלנות של השנים האחרונות, גורמים למיתוק ותיקון לכלל עם ישראל ואחרית טובה, ובעזהי"ת הטוב שיבוא מפה ולהבא הוא טוב שישפיע על העולם כולו ושמחת עולם תהיה מנת חלקנו ונזכה לתקן עולם במלכות שד-י.

ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

31/03/2015, 16:21:28
קטגוריה:
תגיות:

כולם מתבקשים לקרוא היום ומחר את מעשי הניסים בימי אליהו הנביא ואלישע הנביא,קריאה המסוגלת לישועות ניסים .ונפלאות

ובסוף הקריאה להתפלל לישועת והצלחת הצדיק רבי יאשיהו יוסף בן זרי.

.אלו הם הפסוקים.
מזון אליהו ע”י העורבים (יז,ד,י)

04/07/2014, 10:24:46
קטגוריה:

..קבלת שבת פרשת בלק שעה לפני הזמן קריאת קודש שבת פרשת בלק כבוד קדושת האדמו"ר הצדיק רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מבקש כאיש אחד בלב אחד, לעשות חיזוק עצום בקבלת כניסת שבת קודש. שעה אחת לפני זמן כניסת השבת. נא להגדיל ולפרסם לכל אחינו בית ישראל. ובזכות מצווה זו נזכה כולנו יחד לישועתך קיותי ה'. […]

30/05/2014, 11:01:06
קטגוריה:

מזמן לא היה שיעור כזה מחשמל של הרב פינטו שנחת בארץ לכמה ימים וטס ממש בתום השיעור, אני ואשתי בכינו על מה כל מה שעובר עלינו וקיבלנו על עצמנו לסלוח למי שרדף אותנו ודעו לכם כי אנו עברנו יסורים קשים מאוד,אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים ככה הקדוש ברוך הוא ארוצה אז ככה קורה הרב […]

25/05/2014, 09:01:43
קטגוריה:

לאחי ורעי היקרים ה' עליהם יחיו. הנה תורתו הקדושה מצוה אותנו והייתם נקיים מה' ומישראל וזה ימים וחודשים רבים אשר גזרנו על עצמנו לדבר רק עם האהובים והחביבים אשר בסביבתנו. אך מה שהלב חושק הזמן עושק וזה העת לדבר טפח ומתפללים להקב"ה שטפחיים ויותר ישארו מכוסים ולא נצטרך לעולם לומר את שבליבנו עד שבורא עולם […]

09/05/2014, 13:02:56
קטגוריה: ,

>אמר רבי שמעון בר יוחאי: שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים וכו'.. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא. שנאמר (יחזקאל מ"א- כ"ב). וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה' והנה פרושים רבים נאמרו בדברי רשב"י אלו. […]

02/05/2014, 12:55:54
קטגוריה:

לאחי ורעי היקרים ה' עליהם יחיו. כל אדם צריך לשים מול עיניו את דברי המשנה באבות: "הוו מתונים בדין". ודברי התנא אפשר לפרשם לא רק לדיינים להיות מתונים בדין אלא לכל אדם ואדם באשר הוא, חייב להיות בו מתינות וכובד ראש וישוב הדעת. וידע האדם ברגע שמאבד את הישוב הדעת מאבד הוא כל חלקה טובה, […]

04/04/2014, 16:07:22
קטגוריה:
תגיות: ,

הוא חודש תשרי, מתבלט בימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, וכן הושענא רבה. ימים אלו הינם ימי דין ומשפט. חודש ניסן מצטיין תודות לליל הסדר ותודות לו כל החודש מושפע במצוות ומעשים טובים. אלו הם שני הלילות המסוגלים: ליל כיפור וליל הסדר. תפילת כל נדרי וברכת כל חמירא וחמירא. יום כיפור הוא יום של דין […]

07/03/2014, 10:28:43
קטגוריה:

לכל ידידינו ואהובינו היקרים. אמרו חכמינו זכרונם לברכה: כל השערים ננעלו חוץ משערי תפילה וכח התפילה הוא הכח הגדול ביותר אשר אין לשער ואין לתאר עד היכן תפילה מגעת. אך זאת לדעת כי בשעת התפילה חייב האדם להיות בשמחה גדולה. אם האדם רוצה לבדוק אם תפילתו התקבלה או לא, ירגיש בליבו. אם יש שמחה, סימן […]

28/02/2014, 10:19:26
קטגוריה:

. קורה לעתים, ועל האדם מתרחשים מאורעות קשים, אתגרים מטרידים, זמנים קשים ומעיקים. אדם הגון ומאמין נוהג לערוך בשעות אלו חשבון נפש ופשפוש במעשיו, לידע על מה עשה ה' ככה לו, ועל איזו נקודה נתבע הוא, עד כי בשלה הגיע עליו הסער הגדול. הדברים נכונים גם בזמנים בהם הגזירה היא כללית, על המשפחה, על השכונה, […]

03/02/2014, 23:21:13
קטגוריה:

. על ימים אלו, ראשית חודש אדר, קוראים חז"ל: "משנכנס אדר מרבים בשמחה". יש להתבונן בלשונם של חז"ל שקבעו את הצורך 'להרבות' בשמחה - כלפי מה ומי מרבים בשמחה? איזו תוספת שמחה נדרשת מאיתנו? כנראה שמשמעות הענין היא, כי חובתנו היא ללכת ולהרבות בשמחה, ובכל יום ויום מימי חודש אדר להוסיף עוד על שמחתנו מאתמול, […]

31/01/2014, 12:53:29
קטגוריה:

כאשר משה רבנו פנה לבני ישראל שיתרמו לבניית המשכן, פנה אליהם בלשון רכה ובתחנונים. וכמו שכתוב: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (שמות כ"ה). וכתב בעל הטורים, פתח משה ואמר "דבר אל בני ישראל", בלשון פיוס, כמו שכתוב דברו על לב ירושלים. ובשביל שהיה בו חסרון, פייסם.

24/01/2014, 11:25:07
קטגוריה:
תגיות:

עליכם, ידידי אהובי, ועלי ועל בני ביתי - אינם קלים כלל וכלל. אנו מקבלים המוני תגובות של הזדהות וכאב, ולצד החיזוק הגדול שאנו שואבים, אנו כואבים מאד את הצער והכאב העובר על כל ידידינו ותומכינו. תקופה זו מחייבת אותנו לנהוג בתבונה ומתוך שיקול דעת, ולקבל הכרעות לגופם של העניינים, סוף מעשה במחשבה תחילה והחכם עיניו בראשו

16/01/2014, 16:49:25
קטגוריה:

מסורת מקודשת היא בידי קהילות וישיבות "שובה ישראל" בכל מקומות מושבותיהם, שקיבלו על עצמם בכל שנה, בערב שבת פרשת יתרו – בה קוראים אנו על מעמד מתן תורה, לקבל את פני השבת כשעה לפני הזמן הנקוב בלוח, ולקיים בכך בהידור את מצות תוספת שבת.

20/08/2013, 01:11:03
קטגוריה:

הנה מתקרבים ובאים אנו ליום הדין ואימה וחרדה אוחזת בליבנו. כאשר מתחילים אנו לסכם את השנה שעברה עלינו ומתעמקים ומתבוננים בכל המאורעות השונים והמשונים אשר עברנו, שואלים את עצמנו איך נסכם את השנה הזו כשנה קשה או כשנה מרה,

  • אוריאל פרנק
  • בנימין מרקוס - יועץ משכנתאות
  • חינוך תורני
  • מגשרים בנועם גישור • פישור • בוררות • משפחה • עסקי • נדל"ן • יחסי עבודה • שכנות • וועדים
  • עמוד האש - משנים את שיטת הממשל בישראל
  • רדיו ברסלב שידור חי של רדיו ברסלב בניהול הרב אהוד שדה
  • רדיו קול בריסק - Radio Brisk Voice (Kol Brisk) שיעורי תורה בשידור חי מאת הרב יוסף סולובייצ'יק