היתר מכירה24/10/2014, 14:39:24
קטגוריה: ,

תשובה ברורה שיש לסמוך היתר גמור את היתר המכירה יש הרבה דברים כאלה, כמו מכירת חמץ, ומה יותר חמור, חמץ או שביעית? חמץ זה כרת, ושביעית בזמן הזה אינה אלא מדרבנן, וכולם עושים מכירת חמץ, ומרן כתב את ההיתר הזה בבית יוסף סימן תמח, ואף אחד לא מצפצף על זה, אבל כאן כל שבע שנים עושים צרות, עושים שלא כדין.

09/06/2014, 12:00:10
קטגוריה:

באתרי האינטרנט החרדים הביאו גילוי "מרעיש" דעת הגאון רבי עובדיה יוסף : "מי שרוצה לזרוק את הכסף שיקנה אוצר בית דין" הגר"ע יוסף מתבטא על היתר המכירה: "היתר גמור לאמיתה של תורה ואין ספק בזה" "בני משה כועס שאני אומר כך" .... ובכן: זה שזו היתה דעתו, זה הרי היה ידוע לכל מי שלמד בספריו […]

  • אוריאל פרנק
  • בנימין מרקוס - יועץ משכנתאות
  • חינוך תורני
  • מגשרים בנועם גישור • פישור • בוררות • משפחה • עסקי • נדל"ן • יחסי עבודה • שכנות • וועדים
  • עמוד האש - משנים את שיטת הממשל בישראל
  • רדיו ברסלב שידור חי של רדיו ברסלב בניהול הרב אהוד שדה
  • רדיו קול בריסק - Radio Brisk Voice (Kol Brisk) שיעורי תורה בשידור חי מאת הרב יוסף סולובייצ'יק