בית ראש הממשלה17/02/2015, 19:50:47
קטגוריה:

לעמדת התנועה, בעת הזו, בה שומעים חדשות לבקרים על פרשיות שחיתות כאלו ואחרות, בהן מעמדו של נבחר הציבור נכתש עד דק, ואמון הציבור בנבחריו נרמס ברגל גסה, יש למגר את סממני השחיתות – גם שחיתות מוסרית - עוד בטרם היא חוצה את גבולות החוק, וזאת על ידי מנהל תקין ובגבולות ההיגיון הבריא, הסבירות והמידתיות הנדרשת מכל אזרח במדינת ישראל- וכמובן מראש הממשלה המכהן.

  • אוריאל פרנק
  • בנימין מרקוס - יועץ משכנתאות
  • חינוך תורני
  • מגשרים בנועם גישור • פישור • בוררות • משפחה • עסקי • נדל"ן • יחסי עבודה • שכנות • וועדים
  • עמוד האש - משנים את שיטת הממשל בישראל
  • רדיו ברסלב שידור חי של רדיו ברסלב בניהול הרב אהוד שדה
  • רדיו קול בריסק - Radio Brisk Voice (Kol Brisk) שיעורי תורה בשידור חי מאת הרב יוסף סולובייצ'יק