סגולה לפרנסה ולשפע: הכינו את שולחן השבת

????????????????היה זה ביום שישי בשעת הבוקר. ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל נכנס עם אחד ממתפללי בית הכנסת לביתו של הרב. בעת כניסתם ראה האורח ששולחן השבת ערוך, מפה פרוסה, צלחות, סכו"ם, אגרטל, מפיות, כוסות ושאר כלי הסעודה.

????????????????שאל האורח את הרב: רבנו, הרי השעה 8:00 בבוקר, והשבת נכנסת רק לקראת 19:00 בערב, וכבר שולחן השבת ערוך⁉️⁉️????????????

????????????????ענה לו ר' יחזקאל אברמסקי: הכל בזכות חמי הרידב"ז (ר' יעקב דוד), בעל החיבור על תלמוד ירושלמי ומצדיקי הדור הקודם, שפעם אחת חלה ביותר והגיע למצב של פיקוח נפש אמיתי, והתחנן להקב"ה: ריבונו של עולם, יש משהו שיוכל להציל לי את החיים⁉️⁉️⁉️

????????????????וגילו לו מהשמים שאם שולחן השבת בביתו יהיה ערוך כבר ביום שישי בבוקר - דבר זה יוכל להציל את חייו. הרידב"ז ביקש לקרוא לרבנית ולומר לה דבר זה, ומיד קיבלה על עצמה מעלה נפלאה זו, שהשולחן יהיה מוכן ביום שישי בבוקר.

????????????????סיפר ר' יחזקאל אברמסקי: ראיתי בעיני תחיית המתים, הרידב"ז חזר לחיות, לא יאומן.

????????????????כעת הנך מבין, פנה לאורח. אם שולחן השבת גורם תחיית המתים, האם אצלי בבית לא יהיה ערוך לכבוד השבת הקדושה כבר מבוקרו של יום השישי⁉️⁉️

????????????????ואכן, גם בדורנו יש מגדולי הדור ששולחן השבת שלהם ערוך כבר מליל שישי, ודבר זה נפלא ביותר להראות הערכה וציפייה לשבת הקדושה.

????????????????ובפרט ששולחן השבת יהיה מכובד, ויש בדבר זה שפע גדול, כדברי חז"ל במסכת שבת - עשירים שבשאר העולם במה זוכים לעושר⁉️⁉️⁉️ בכך שמכבדים את השבת.

????????????????כתב הבן איש חי שבעלת הבית, ביום שישי אחר פרישת המפה והכנת השולחן, תפרוש את שתי כפות ידיה על השולחן ותאמר את הפסוק: "זה השולחן אשר לפני ה'", ובזה תכניס את הקדושה לשולחן.

????????????????סגולה נפלאה וחשובה שיהא מלח על השולחן כל השבת, וכן גם תבלין הזעתר, שחשיבותו לבריאות וקדושה ושלום של כל בני המשפחה.

????????????????כתב הזוהר הקדוש בעניין שולחן השבת, שב"היכל הזכות", שהוא הרביעי מהיכלות הקדושה, יש ארבעה שרפים (מלאכים) הממונים לעיין בשומרי שבת אם מענגים אותה כראוי, וע"י כך זוכים לשכר נצחי בלא גבול, שהרי שולחן השבת מבטא ביותר את מצוות עונג שבת, שנאמר בפסוק "וקראת לשבת עונג".

קטגוריה: , ,