משרד הכלכלה הודיע היום שעיריית ירושלים סיימה השבוע את ההליכים לבחירת מפעיל מרכז ההשמה החדש לתעסוקת חרדים בירושלים ובחרה בעמותת קמח (קידום מקצועי חרדי) כזכיין שיפעיל את המרכז.

במסגרת המכרז שקיימה העירייה, תוך 3 חודשים יוקם המרכז להשמת חרדים בשוק העבודה. המרכז אשר יוקם במיקום מרכזי ונגיש בעיר, ייתן מענה לכ- 4000 איש בשנה וייבצע כ- 1500 השמות תעסוקה בשנה.

התכנית החדשה לשילוב חרדים בשוק העבודה באה במטרה להגדיל את שיעורם בכוח העבודה במשק. במסגרת התכנית, יופעל מרכז תעסוקתי להשמת חרדים בשוק העבודה, בהיקף תקציבי של 48 מיליון ₪ לשלוש שנים עם אופציה לשנתיים נוספות. את התכנית יזם משרד הכלכלה בשיתוף משרד האוצר יחד עם עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

במרכז ההכוון יקבלו המשתתפים מגוון שירותים שיסייעו להם להשתלב בשוק התעסוקה הכוללים: אבחון מקצועי, הכוונה מקצועית ייעוץ למסלולים מקצועיים על פי כישוריהם, סדנאות לכישורים נדרשים לשוק העבודה, ליווי בלימודים ובתעסוקה. בנוסף יקבלו המשתתפים ייעוץ והכוונה ללימודים: הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים, השלמות מקצועיות.
כל משתתף יקבל סיוע ותמיכה בכלים מקצועיים מתחילת התהליך ועד השמתו בשוק העבודה. בנוסף התכנית כוללת תמריצים למעסיקים בגין העסקת עובדים מקרב האוכלוסייה החרדית, וכן מימון להכשרות פנים-מפעליות.
שר האוצר יאיר לפיד אמר: "מיד עם אישורו הסופי של חוק השוויון בנטל יצאו כ-30 אלף חרדים לשוק העבודה. עלינו מוטלת האחריות לתת בידיהם את הכלים הנדרשים לנווט ולהשתלב בעולם העבודה ולהצטרף לקהילה היצרנית בישראל".

שר הכלכלה נפתלי בנט אמר: "השיח מול הציבור החרדי חייב לעבור לפסים של הידברות ושל עשייה, וכך הנחיתי את משרד הכלכלה עם כניסתי לתפקיד. פתיחת מרכז ההכוון הוא צעד נוסף בפעולות משרד הכלכלה לקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית. בנוסף למרכז בירושלים ייפתח בקרוב מרכז נוסף בעיר בני ברק. כמו כן המשרד מקדם בימים אלו תכנית רחבת היקף לשילוב בתעסוקה של חרדים בהיקפים כספיים אדירים והקמת מרכז הכוון זה הוא רק ההתחלה. אנחנו נמצאים בהדברות יום יומית עם כל הגורמים הרלוונטיים: הגופים הממשלתיים, נציגי המעסיקים וכמובן נציגי החרדים שיודעים טוב יותר מכולנו כיצד לגרום לתכניות האלו לעבוד. הפרויקט הנוכחי הוא דוגמא נפלאה להוצאה לפועל של שיתוף פעולה כזה".

בד בבד הודיע בנט בוועדת ביקורת המדינה כי משרדו בנה מספר מסלולים לשילוב חרדים במעגל העבודה. "משרד הכלכלה מקצה חצי מיליארד ₪ שיתפרשו על-פני 5 השנים הקרובות, ובוחן צירי פעולה שונים לשילוב חרדים במעגל התעסוקה".

ראש העיר ירושלים ניר ברקת אמר כי הדרך לשילוב המגזר החרדי במעגל העבודה, הוא באמצעות פעילות משותפת, של שילוב הכוחות והגופים, בהידברות והבנה. "עיריית ירושלים פורצת דרך בתחום זה וכמי שמכיר את הנושא מקרוב אני יודע עד כמה ישנה נכונות בקרב הציבור החרדי להשתלבות ולפעילות בתחומי התעסוקה. שילוב חלק גדול יותר מהמגזר החרדי בשוק התעסוקה יהווה בשורה של ממש לתושבים ולעיר עצמה". ראש העיר שיבח את התגייסות ממשלת ישראל להצלחת המהלך, את משרד האוצר, משרד הכלכלה ואגף לתעסוקה בעיריית ירושלים, על שיתוף הפעולה המבורך להשגת המטרה החשובה.
המרכז יוקם על בסיס תכנית מפת"ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים, אשר פותחה והופעלה מספר שנים ע"י תב"ת – תנופה בתעסוקה, שותפות בין ג'וינט ישראל והממשלה לפיתוח תכניות קידום תעסוקה והסבתן מתכנית במתכונת ניסיונית מצומצמת לתכנית לאומית רחבה. ייחודיות המרכז החדש מתבטאת בכך, שלראשונה, יוקצו משאבים משמעותיים לטיפול הן בצד היצע העובדים והן בצד הביקוש לעובדים.

עמותת קמח נבחרה להקים את המרכז להשמת חרדים בשוק העבודה לאחר הליך מכרז ארוך ומקצועי שנוהל בעיריית ירושלים, בו התבקשו המציעים לעמוד בקריטריונים מקצועיים מחמירים.
לאחר קבלת כלל ההצעות, וועדה מקצועית בראשות מנכ"ל העירייה דנה בכל ההצעות ובחנה את עמידתם בתנאים השונים.

מרכז התעסוקה אותו החליטו במשרד הכלכלה ובמשרד האוצר להקים לראשונה בירושלים, מוקם במסגרת פעילות העירייה לשלב את המגזר החרדי במשק הישראלי, בשיתוף נציגי הציבור וראשי הקהילות, במטרה להביא לקליטת אלפי חרדים המבקשים להיכנס למעגל העבודה – ובכך להגדיל את שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים.

עיריית ירושלים , באמצעות הרשות העירונית לתעסוקה תפקח על פעילות המרכז ותוודא כי יפעל להשגת היעדים שהוגדרו במטרה להביא לשילוב מרבי של האוכלוסייה החרדית בעולם התעסוקה.

קטגוריה:

תגיות: