סגולות הזהר הקדוש

????"לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה"????

????️לע"נ אברהם בן מרים ז"ל????️

⚜️בלימוד הזהר מקיים מצות עשה של ולדבקה בו כ"כ בספר נתיב מצוותך.

⚜️בזכות העוסקים בספר הזהר יבא המשיח כ"כ השל"ה הקדוש.

⚜️בזכות הלימוד בספר הזהר נצא מן הגלות כן איתא בהקדמת הזהר וע"ע בספר דגל מחנה אפרים פרשת בשלח.

⚜️לימוד ספר הזהר מבטל הקליפות כ"כ בספר דגל מחנה אפרים פרשת שמיני.

⚜️לימוד ספר הזהר אפילו בגירסא בעלמא בונה עולמות כ"כ בספר כסא מלך על התיקונים תיקון מ"ג.

⚜️לימוד ספר הזהר הוא סגולה לפרנסה כ"כ בספר מדרש פנחס.

⚜️לימוד ספר הזהר ממשיך בני חיי ומזוני כ"כ בספר נוצר חסד להאדמו"ר מקמרנא.

⚜️לימוד ספר הזהר נותן כח וחיל לנשמה כ"כ בספר טהרת הקדש הקדמון.

⚜️לימוד ספר הזהר גורם יחוד קוב"ה ושכינתיה כ"כ בספר חסד לאברהם אזולאי מעיין א' נהר כ"ד.

⚜️לימוד ספר הזהר בכוחו לבטל גזירות רעות כ"כ בספר ירים משה בתקנות אות י"ד.

⚜️לימוד ספר הזהר מגין בעת צרה כ"כ בבן יהוידע ברכות דף ס"ג עיי"ש.

⚜️לימוד ספר הזהר מציל ממדת הגאוה כ"כ בספר מדרש פנחס.

⚜️לימוד ספר הזהר מציל ממינות ואפיקורסות רח"ל כ"כ בספר נוצר חסד ובספר מירא דכיא.

⚜️לימוד ספר הזהר מועיל לטמטום הלב כ"כ בספר מאה שערים.

⚜️לימוד ספר הזהר הוא הכנה לתפילה כ"כ בספר בית אהרן מקרלין ועוד האריכו בספרים הקדושים במעלת הלימוד בזהר אפילו בגירסא בעלמא ויהי רצון שזכות התנא האלוקי רשב"י תגן עלינו ועל כל ישראל להיוושע בתועת עולמים אכי"ר.

ת????️ להאזנה לשידור:
0799111988

???? *לתפילות, פדיון נפש ותיקון המציל מכל צרה ולכל ישועה מגדולי המקובלים, ליעוץ ולכל שאלה. 0542321111

???????? להאזנה בארה"ב:
1-206-8233031

???? לאתר האינטנרט של כל האמת:
https://www.kolhaemet.co.il

להצטרפות לקבוצה שקטה של ״כל האמת״
עם גדולי ישראל ועצות וסגולות
לחצו ותהנו

https://chat.whatsapp.com/GmN1dtXf8UBKEbVvATopkB

מצווה גדולה וניתן לתרום גם מכספי מעשר לזיכוי הרבים הגדול בהמלצת גדולי ישראל
שיעורי תורה
תהילים לילדים
24 של שידורי תורה בכל העולם
הפצת הצדיקים
חסד ועזרה ביעוץ והכוונה
תפילות בקברות צדיקים
הילולות הצדיקים וכולל לעילוי נשמת הצדיקים
הפצת יהדות ותורה בכל המדיה
כל המסייע יבורך
בכל ולכל הישועות
בכל משאלות הלב
ניתן להפקיד למזרחי טפחות סניף 417
מספר חשבון 554683
לפקודת שומעים כל האמת
ניתן לשלם בקישור בויזה
וכן בביט.

לתשלום הכנס לכאן

https://nedar.im/7004008
תבורכו מפי עליון

קטגוריה: , ,