ריבונו של עולם ימשיך להגביר את הכוח, יפעיל כוחות הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו יודעים, כדי לזכך את כדור הארץ שיהיה טהור. כל כדור הארץ יהיה קודש קודשים! בורא עולם יכלה את כל הרוע, הגאווה, הזימה, הנוכלים, הרמאים, המושחתים והמשוחדים, יכלה את כולם מעל פני כדור הארץ. אם יקיימו את עשרת הדיברות ויתקנו את מידותיהם, יהיו באהבת חינם, אהבה וגמילות חסדים - יש סיכוי שימשיכו לחיות.

יימשכו השיטפונות, הסערות, הרוחות, התפרצויות הרי הגעש, רעידות האדמה, הגשמים והברקים, חום פה חום שם, קור פה קור שם, דברים הזויים שאדם לא מכיר על פני כדור הארץ. יימשכו הסיבוכים והסכסוכיםבכל המדינות והארצות בעולם חוץ מארץ ישראל. הכלכלה בעולם תמשיך להתדרדר, להסתבך ולבלבל את האנשים. כל הארצות והמדינות שמפריעות ורוצות את רעת ארץ ישראל ולפגוע בעם ישראל - הכל יתהפך עליהן לרעה, יהיו עסוקות עם עצמן, עד שישכחו להפריע לארץ ישראל. העולם ימשיך להתדרדר למצב של תוהו ובוהו, שבו כולם רוצים לשלוט ולאכול זה את זה. ארצות ומדינות שיהיו בעד קיום מדינת ישראל ובעד עזרה אמיתית לעם ישראל - יצליחו.

איראן עושה צחוק מכולם. ארצות-הברית פוחדת שאיראן תהיה בקשר הדוק עם רוסיה, וביחד הן יהיו מעצמה נגד ארצות-הברית. ארצות-הברית חושבת שהכל ורוד והאיראנים צוחקים ולועגים לה בעיניים. קרי אומר למשלחת היהודית ולממשלת ישראל שהוא ממשפחה של יהודים, כדי לקנות אותם שישמעו בקולו. יש לו ניצוץ של יהודי, אבל הוא לא יהודי במאה אחוז. לא להתרגש מדיבורו כי יש לו מטרה אחת, אינטרס לעמו, לא אינטרס לטובת ישראל.

מדינת היהודים, ארץ ישראל - צריכים להיות ערניים בשיחות, זה השקט שלפני הסערה, הם החליטו לדבר בשקט כדי שלא תהיה פאניקה במדינת ישראל. מדברים בשקט בגלל שהתכניות לא נקיות ולא בריאות לעם ישראל.

ממשלת ישראל, תעשו שלום עם הפלסטינאים, בלי לתת חלקים מארץ ישראל! אסור לתת חלקים מארץ ישראל! לגויים יש לאן ללכת, ליהודים אין לאן ללכת! מטרתם לזרוק אותנו מהארץ לים ולהשמיד את עם ישראל. צריך להתפכח, שלום זה טוב, בלי לתת חלקים מארץ ישראל!

כל אנשי הצווארון הלבן והצווארון השחור, כל הערמומיים ואנשי הזימה, העושים מעשים רעים, רמאות, נוכלות וגניבה, המשחדים והמשוחדים, יש כאלה מחופשים ומסתתרים, נשבע הקדוש-ברוך-הוא - יגלה את כולם,מהדתי הגדול עד הדתי הקטן, מהלא דתי הגדול עד הלא דתי הקטן, כולם יתגלו! ישראל צריכה להיות נקייה וטהורה מכל החוטאים, העבריינים, והרמאים, כולם צריכים לדבוק בקיום עשרת הדיברות. סבלנות, כולם יתגלו, כל אחד לפי תורו וזמנו, אל תדאגו.

ליהודים בארץ ישראל אסור ללמוד מהגויים. עם ישראל הוא עם מובחר, אסור לו ללמוד ממעשי הגויים. כולם שונאים את היהודים כי אנחנו שומרים כשרות, שומרים על הנישואין, על ברית הקודש ועל הקדושה והטהרה. הגויים רוצים שנהיה, חס ושלום, כמותם כדי שעם ישראל יתבולל וימחק, חס ושלום, מעל פני כדור הארץ. זה מה שקרה בארצות-הברית בארבעים השנה האחרונות, חמישה-עשר מיליון יהודים נעלמו בגלל ההתבוללות!

צריך לבדוק בתוך ארץ ישראל, יש מחבלים מוסווים ומוסתרים שמתכננים יחד עם חלק מהגויים שגרים בארץ ישראל לפגוע ברחובות, באוטובוסים, ברכבות ובגבולות ארץ ישראל מסביב.

אזרחי ישראל, לא להיות יפי-נפש, כל מי שהוא לא יהודי ואומר שהוא אוהב יהודים - זה אינטרס שלו, הוא לא באמת אוהב.

אבו מאזן מדבר כאילו בתמימות, כאילו חושק בשלום, אוהב את השלום ואת היהודים, בליבו - הוא עושה צחוק מכולם! בסתר הוא משקם את המחבלים, מפצה אותם ומחדש אותם. אבו מאזן עושה יד אחת עם החמאס, הם מדברים בחדרי חדרים, במחתרת, 'שמור לי ואשמור לך'. הם בדעה אחת, מחכים בשקט, חס ושלום, לחלקים מארץ ישראל, התוכניות שלהם לתקוף אחר כך מכל החזיתות.

בתורכיה, שארדואן יטפל בעצמו ויעשה תשובה. אם לא, העם שלו הולך להשתגע ולהתפרע, והשלטון שלו עומד ליפול ולהתרסק.

ירדן מחכה בסבלנות לקבל את הנתח שלה. מחכה להבטחות של ארצות-הברית שתוציא ממנה את הפליטים.

בסוריה הורגים זה את זה בלי הפסק. הם הפסיקו לעניין את התקשורת כי התקשורת אוהבת אקשן, לכן כבר לא שומעים כמו פעם, אבל הם ממשיכים לחסל זה את זה באכזריות הרבה יותר קשה ואין להם רחמנות.

חיזבאללה ונסראללה, שבורים, כפופים ואין להם ראש, הם נשענים על סוריה וסוריה נמחקת.

איראן מנסה בכל דרך לחמש את נסראללה וחיזבאללה. צבא-הגנה-לישראל, צריך להיות ערניים כדי שאיראן לא תחמש אותם.

במצרים אנשים רעבים ללחם ולא יוותרו, חילוניים נגד דתיים ונגד החמאס. הכל בוער בשקט, יש גחלים מוכנות מתחת לאדמה - בקרוב יהיה פיצוץ גדול במצרים.

היהודים בארץ ישראל צריכים להיות מלוכדים ומאוחדים. בארץ ישראל הכלכלה הטובה ביותר בעולם. כל האזרחים שגרים בארץ ישראל, למרות שהכל טוב, צריכים לעשות חישוב כלכלי נכון. לא צריך להסתכל זה על זה, 'מאיפה יש לו כסף ומה הוא עושה בו'. צריך לחשוב רק דברים טובים ולהרבות בגמילות חסדים בארץ ישראל. אין תחליף לארץ ישראל באף מקום בעולם, זה הלב, הריאות והנשמה של היהודים!

יהודים, להיות ערניים מול הגויים במזרח ירושלים, הם לא תמימים כמו שהם נראים, צריך זהירות גדולה מאוד! יש להם תכניות לעשות דברים קשים.

עם ישראל, להרבות בתפילה לגשם, למרות הכל יירד גשם!הקדוש-ברוך-הוא מראה לעם ישראל איך הוא מבדיל אותם ממדינות ומארצות אחרות. שם עושה הקדוש-ברוך-הוא שיטפונות וגשמים קשים ביותר, ובארץ ישראל מזג האוויר טוב, יש שמחה בישראל, הכל טוב! גשם יירד!

האנטישמיות בעולם תתגבר ותתגבר, עד שיהודים בגולה ירגישו חנק ועוד חנק ועוד חנק ויברחו משם לנשום אוויר בארץ ישראל הקדושה. החכם עיניו בראשו, מגיע עכשיו דחוף! תהיה הפוגה של שקט במדינה זו ובמדינה אחרת, ואחר כך הכל יחזור חזרה. יהודים, לאסוף את ספרי התורה מכל הקהילות בעולם, הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל - זה הזמן!

יהודים, מדינת ישראל קמה בשנת תש"ח - נגמרה הגלות! אנחנו בשנה ה-66 למדינת ישראל מתוך השבעים. שביעיות אצל בורא עולם מסמלות דברים טובים.

עם ישראל - להרבות בגמילות חסדים ולקיים את עשרת הדיברות. יהודים, יהודים, בורא עולם מבקש שתבינו שכל מה שהוא עושה בעולם הוא עושה לטובת היהודים שגרים בארץ ישראל. תתפכחו ותבינו, הגאולה התחילה בשנת תש"ח, המלכת המשיח בזמן הקרוב ביותר. אם חס ושלום לא ימליכו את מלך המשיח בקרוב, העולם יהיה תוהו ובוהו על פני תהום ולא יישאר זכר של אדם על פני כדור הארץ.

אחרי כל החנק והחנק על ארץ ישראל הקדושה, משם תצא המלכת מלך המשיח בן דוד, בדור הזה, בזמן הקרוב, וזה יהיה - סבלנות!

יהודים יקרים, בקשו אותו מריבונו של עולם! לא משנה מי הוא, לבקש את המלכת מלך המשיח מבורא עולם! כל היהודים, ללא יוצא מן הכלל, דתיים ולא דתיים זה לטובת כולם!

 

באדיבות: אתר "תאיר נרי"

קטגוריה:

תגיות: