לדברי פלוג, שהתייחסה בנאומה לירידה בצמיחה, הגורם המרכזי לירידה בצמיחה הוא המגמות הדמוגרפיות בישראל, ובראשן הגידול בשיעור החרדים והערבים והזדקנות האוכלוסייה. לדבריה, בשנים הקרובות ירד קצב הגידול של האוכלוסייה בגיל העבודה מ-2.2% ל-1.2%. במקביל, ירד חלקן באוכלוסייה של קבוצות המאופיינות בשיעורי תעסוקה גבוהים ויגדל חלקן של קבוצות המאופיינות בשיעור תעסוקה נמוך והישגים חינוכיים נמוכים.

לדבריה של הנגידה, אם לא ינקטו צעדים לנוכח הגידול בחלקם של החרדים והערבים באוכלוסייה והזדקנות האוכלוסייה הכללית, קצב הצמיחה ירד בשל מחסור בכוח עבודה איכותי. "שתי המגמות הללו יגרעו בשנים הקרובות 1.3% משיעור הצמיחה השנתי. זאת, אלא אם ננקוט מדיניות מאוד אקטיבית כדי לשנותן".

נגידת בנק ישראל ציינה כי בשנים האחרונות ניכרת מגמה אטית של שיפור בשיעור התעסוקה של גברים חרדים. "ככל שהמגמה הזאת תימשך אז ההאטה בצמיחה תהיה מתונה יותר. אולם, אם במקביל להשתלבותם לא יחול שיפור בהון האנושי של אותן אוכלוסיות, אז נשלם על זה בפיריון נמוך".

לטענת פלוג, אם לא יחול שינוי בתכניות הלימודים במגזר הערבי והחרדי ובהרגלי התעסוקה במגזרים הללו, עד שנת 2060 יירד שיעור התעסוקה בישראל ב-7%. "זה לא עתידנות. חלק שהאנשים שיהיו ב-2060 כבר נמצאים היום איתנו. אין הרבה אי ודאות בנוגע לנושא".

לדבריה, בשנה זו 50% מהאוכלוסייה יהיו חרדים וערבים ושיעור הישראלים מעל גיל 65 יעלה מ-10% ל-17%.

דבריה של פלוג הכעיסו רבים בציבור החרדי שראו בהם דברי הסתה והפלת כל הבעיות על גבם של החרדים. "זאת שיטה ישנה עוד מימי הצאר הרוסי, כל פעם שהיו בעיות מכל סוג החל במגפה או מפולת כלכלית היו מאשימים את היהודים "הכה ביהודים והצל את רוסיה" הייתה ססמתם אותה מיישמת כנראה גם הנגידה פלוג" אמר ל"כל האמת" גורם פוליטי בכיר.

קטגוריה: