ממשלת ספרד רוצה לתת לנו אזרחות ספרדית על העוול שגרמו לנו ולאבותינו לפני 400 שנה ויותר, שום דבר לא יכפר על עוון גירוש ספרד, עכשיו שמצבם הכלכלי קשה נזכרו ביהודים

קטגוריה: