אתמול (יום שלישי י"א אדר א') התאספו המוני בית ישראל בעצרת תפילה וזעקה על ציונו של מרן החיד"א, בהר המנוחות בירושלים. העצרת נקבעה ליום פטירתו של מרן החיד"א שחל בי"א אדר.

לחלק מעדות ישראל כאשר יום הפטירה חל בחודש אדר, אז נוהגים בשנה מעוברת את כל מנהגי הפטירה כולל העליה לציון, דווקא באדר א'.

את העצרת יזם הרב הגאון ר' יוסף אליהו שליט"א העומד בראשות בית המדרש "דרכי הוראה לרבנים" שבירושלים, יחד עם מנהל המוסדות רבי חיים סויסה שליט"א.

ציונו של מרן החיד"א צמוד לציונו הק' של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, אשר טיפל בהבאת עצמותיו הקדושות של הרב חיד"א לקבורה בארץ ישראל ובירושלים עיר הקודש.

אך סימלי הוא, שבנו ממשיך דרכו של מרן זצוק"ל, הרב יוסף אליהו שליט"א, יחד עם מאות מרבני בית המדרש "דרכי הוראה לרבנים", עם המוני עמך בית ישראל, מכל העדות והחוגים, נשאו תפילה נרגשת לפני שוכן במרומים על צרות הכלל והפרט אשר התרגשו ובאו עלינו בשבועות האחרונים.

העצרת אורגנה על מנת להעתיר בציוניהם הקדושים של מרן החיד"א, ומרן הרב אליהו, על עצירת הגשמים הנוראה, ובעיקר על גזירת הגיוס שמרחפת מעל ראשם של בני הישיבות הקדושות, העוסקים יומם וליל בלימוד התורה הקדושה אשר מגינה ומצלת מפני כל מיני פורעניות וגזירות קשות.

באשר לזילות העוטפת את מרבית החברה הישראלית, ובהסתה יומם ולילה, נגד שומרי המצוות וכנגד לומדי התורה, בוקעת קריאתו המהדהדת של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל אודות חשיבות לומדי התורה, אשר מעלתם גדולה פי כמה וכמה מדברים אחרים, כפי שמובא בתשובותיו בכתב ובעל פה לאורך השנים.

כמו כן הרב התייחס בקולו מספר פעמים, בפני שמעי לקחו אודות חשיבותם של בני התורה.

לא לחינם מרן הרב אליהו, הקים את בית מדרש אשר הוכשרו בו מאות רבנים בלימוד עיוני ועמוק בכל מקצועות התורה, כאשר מרן הרב הזכיר לא פעם כי עליהם, ורק עליהם עומד העולם.

התחושות שהיו בעצרת שמרן החיד"א, ומרן הרב זצוק"ל, יעמדו בתפילה לפני שוכן מרומים נגד גזירה זו כאשר עיננו רואים בחוש את עצירת הגשמים הקשה, ושאר צרות הכלל והפרט ודווקא בעת הזאת חובתינו להרבות בתורה במעשים טובים.

המוני בית ישראל ובאי העצרת, מתפללים מעומק לבם, שאלו המוחזקים כתלמידי מרן הרב זצוק"ל, יתחזקו ויעמדו כחומה בצורה כנגד כל סוג של התנכלות לעולם התורה ולא ילכו שולל אחרי גחמותיהם המסוכנות של פוליטיקאים המנסים לעשות הן פוליטי על גבם של לומדי התורה, ושלקריאתו של מרן הרב לעזור ולתמוך בעולם התורה, תהיה מענה גם בצד השני.

IMG-20140211-WA002

IMG-20140211-WA004

IMG-20140211-WA014

IMG-20140211-WA007

IMG-20140211-WA007 (1)

IMG-20140211-WA006

קטגוריה: