מטה המקדש לא מפסיק לחשוף את התנהגותם הברברית של אנשי וואקף בהר הבית שהינו המקום הקדוש ביותר לעם ישראל ומעבר להיותו המקום הקדוש, הוא גם אתר ארכיאולוגי ממדרגה ראשונה, האוצר בתוכו אוצרות ארכאולוגים שאין להם אח ורע בעולם.

בכל מקום בו מתוכננת עבודת חפירה מחויב תיאום עם רשות העתיקות, זה נכון לכל מקום במדינה, ועל אחת כמה וכמה בעיר העתיקה ובהר הבית.

בהר הבית רשות העתיקות מחויבת להביא כל בקשה לביצוע עבודות לוועדת שרים. ועדת השרים ברשות לימור לבנת התכנסה בפעם האחרונה לפני כשנתיים.

לאחרונה הכניס הוואקף צינורות ביוב להר הבית וציוד נוסף המעיד על כוונתם לחפור ולהניח קו ביוב בהר הבית, הוואקף לא קיבל אישור מרשות העתיקות לביצוע העבודות האלו שכן הוועדה לא כונסה ובוואקף אף לא מתכוונים כבפעמים הקודמות להגיש בקשה כזו.

עבודות בהר הבית 4

עבודות בהר הבית 3

עבודות בהר הבית 2

קטגוריה: