לקראת הדיון בועדת החינוך, התרבות והספורט בראשות ח"כ עמרם מצנע, שהתכנסה היום לרגל "יום קנייה בכחול לבן", מדגיש הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר החבר בפורום חותם, כי: קיימת חובה הלכתית לרכישת מוצרים "כחול לבן".

לדברי הרב אישון: "חובה הלכתית זו מושתתת על שני יסודות הנלמדים מהכתוב "קנה מיד עמיתך", מצוות ישוב ארץ ישראל ומצוות צדקה. עוד מדגיש הרב אישון את המקור ההלכתי: "מנין כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך, תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך מכור, ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חברך, תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך." (רש"י שם עפ"י ספרא בהר ג ג)

הרב אישון: "רכישת תוצרת כחול לבן מחזקת ומבססת את כלכלת מדינת ישראל. חיזוק הכלכלה הינה חלק ממצוות יישוב ארץ ישראל, וממילא כל קיימת חובה הלכתית לפעול לשם כך, בין השאר באמצעות רכישת מוצרים "כחול לבן". בנוסף, מדגיש הרב אישון כי נתינת עבודה לאדם אשר תאפשר לו להתפרנס בכבוד ותמנע את נפילתו הכלכלית הינה הדרגה הגבוהה ביותר בהלכות צדקה" (רמב"ם הלכות מתנות עניים י ז), כאשר סדר הקדימויות בצדקה מחייב דאגה ל"עניי עירך" לפני הדאגה לעניי עיר אחרת. (רמב"ם שם ז יג), גידול ברכישת תוצרת "כחול לבן" תורמת ליצירת מקומות תעסוקה נוספים במדינת ישראל, ועל כן יש להעדיפה על פני רכישת תוצרת חוץ שתרומתה ליצירת מקומות תעסוקה בארץ קטנה הרבה יותר".

מכאן ממשיך הרב אישון ומדגיש כי ישנה חובה להעדיף רכישה מישראלי אף כאשר מחיר המוצר אצלו גבוה יותר. "עם זה, ברור גם שאין משמעות הדברים שיש להעדיף קניה מישראלי אף אם הוא מפקיע מחירים וגובה מחירים שאינם סבירים. מסתבר שהחובה להעדיף מישהו ישראלי קיימת כל עוד לא מדובר בהפסד מרובה". בנוסף מציין הרב אישון כי: "ביחס להגדרת הפסד מרובה ישנם שתי הגדרות: יש המגדירים זאת באופן סובייקטיבי ומבחינים בין עני לעשיר, ויש המגדירים זאת באופן אובייקטיבי ורואים תוספת של 20% על הקרן כהפסד מרובה, ומסתבר שיש להשתמש באחת משתי ההגדרות גם במקרה שלפנינו. עם זאת, יש לשים לב לכך שהפסוק מטיל חובה גם על המוכרים להעדיף מכירה לישראל, ועל כן ודאי שאסור למוכר לנצל את העובדה שישראלי נותן לו עדיפות בכדי להעלות את המחיר אותו הוא דורש ממנו לעומת המחיר אותו הוא דורש ממי שאינו ישראלי שמוכן לקנות גם אצל אחרים. (מנחת יצחק שם). על כן יש למחות על התופעה שיצרנים בארץ מוכרים את תוצרתם בשוק המקומי במחיר גבוה יותר מאשר בחו"ל".

קטגוריה: