"כאשר מדובר באישה המביאה לעולם ילד באמצעות תורם זר ומביאה לעולם ילד ללא אב, זוהי מציאות קשה בעינינו, וזועקת לשמיים על העוול שנעשה לאותו ילד, שעל מנת לפתור את מצוקתה האישית של אמו (שאכן איננה פשוטה), מביאים אותו לעולם ללא אב, ואף ללא דמות אב" אומר הרב מנחם בורשטיין ראש מכון פועה: "אך כשמדובר בהזדקקות לפונדקאות, הדבר קשה שבעתיים, שכן גם האם המגדלת הינה 'חצי אם', וההשלכות הפסיכולוגיות אינן ברורות מספיק על מנת שנבצע "ניסויים בבני אדם", ונאפשר להביא לעולם ילדים עם 'חצי אם' וללא אב. זהו עוול שזועק לשמיים".

רקע

בשנת תשנ"ו (1996) נחקק בארץ חוק הסכמים לנשיאת עוברים, המסדיר מבחינה חוקית את כל נושא הפונדקאות בארץ. חקיקת החוק נעשתה בהתאם להמלצותיה של וועדה ציבורית שהכילה רופאים, משפטנים, רבנים ונציגי ציבור המעורבים בעניינים אלו. חשוב לציין, כי גם חוק זה עדיין איננו מושלם מבחינה הלכתית בכמה היבטים, ויש בו מספר פרצות, שתינתן הדעת כלפיהם בהמשך נייר עמדה זה.
לפני מספר שנים הוקמה ועדה ציבורית נוספת, וועדת מור יוסף, שמתפקידה לבחון מחדש את כל ההיבט החקיקתי של טיפולי הפריון במדינת ישראל. מסקנותיה הוועדה, אשר לדברי פורום 'חותם' נוסחו תוך התעלמות מוחלטת מדעתם של הנציגים הרבניים בוועדה, העדיפו לקדש באופן קיצוני את "חופש הפרט", תוך התעלמות מההיבטים הציבוריים של הדבר (דתיים וחברתיים כאחד), וללא התחשבות בטובת היילוד, שמעמדו האישי עלול להיפגע קשות אם אכן ייושמו בסופו של דבר ההמלצות.

נשים עשירות, , ישכרו להן "רחם" על מנת שיעברו בשבילן את ההליך המייגע

בנוסף לכך, החשש הגובר מחופש הפרט שיש בהצעתה כי גבר יביא לעולם ילד באמצעות פונדקאית. "כשמדובר בילד שגדל ללא אם, חומרת העוול לילד מתעצמת עוד יותר. מלבד העובדה שפתח כזה יביא להעלאה חדה של הביקוש לפונדקאיות, מה שיקטין את ההיצע, ויפגע בעיקר בנצרכים לכך מבחינה רפואית, מדובר בפרצה שעלולה להביא לכך, שהשלב הבא יהיה שנשים עשירות ועסוקות, שאין להן פנאי להרות וללדת, ישכרו להן "רחם" על מנת שיעברו בשבילן את ההליך הארוך והמייגע", מוסיף רב המכון הרב אריה כץ.
בנוסף, הצעת החוק הנוכחית מציעה להסיר את המגבלה על אישה נשואה לשמש כפונדקאית, וכן חלק מהמגבלות המונעות על קרובות משפחה לשמש כפונדקאית (בת דודה, וכן אחות הבעל במידה ולא מדובר בזרע הבעל). יש לציין כי על פי החוק הנוכחי, קיימת אפשרות חלקית, ולפיו, באם הוועדה המאשרת שוכנעה שניסו למצוא אישה פנויה זמן מה ולא הצליחו, היא רשאית לאשר אישה נשואה כפונדקאית.

לדעת הרב כץ ממכון פועה, היה ראוי לבטל לגמרי את האפשרות של אישה נשואה לשמש כפונדקאית, ולאסור על כך באופן גורף. "מלבד העובדה שישנן דעות בהלכה החוששות לממזרות באופן זה, הרי שכאשר מדובר בפונדקאית נשואה, עלול להיות מצב שבו במקרים של מצוקה כלכלית, יימצאו בעלים שיכפו על נשותיהם לעבור פונדקאות תמורת תשלום, והדבר יפגע בנשים אלו".

גם פונדקאות בין קרובות משפחה הינה בעייתית, שכן אף במקרים בהם אין חשש לממזרות, העובדה שבמשפחה אחת ישנו ילד שלו "שתי אמהות", והאם הפונדקאית ממשיכה לפגוש את הילד שנולד בהמשך החיים, איננה מצב בריא, לא לילד ולא לפונדקאית.

תפיסת עולם מעוותת המקדשת את החופש האישי על פני טובת החברה

בנוסף, בחותם מדגישים, כי הם מתנגדים לפונדקאות בחו"ל. שכן, העובדה שהאם הפונדקאית איננה יהודייה, יוצרת, לדעת פוסקים רבים, הבאה לעולם ילדים שאינם יהודים על פי ההלכה. "מכיוון שתופעה זו קיימת בכל מקרה", מציין הרב בורשטיין כי, "יש צורך להסדיר בחוק את הפונדקאות מחו"ל. אולם, כי יש להוסיף בחוק סעיפים מפורשים המבהירים שאין ברישום הילד כבנם של ההורים המיועדים, משום הכרה ביהדותו של הוולד, או הקנייה של מעמד אישי לעניין חוק הנישואין והגירושין".
לסיכום, אומרים בפורום 'חותם', כי נראה שהשינויים המוצעים, גם אם יביאו מזור לאי אלו אנשים, נובעים מתפיסת עולם מעוותת של שרת הבריאות יעל גרמן המקדשת את החופש האישי על פני טובת החברה, ואפילו על פני טובת הוולד שייוולד, ורואה לנגד עיניה רק את ה"כאן ועכשיו". ההשלכות של הצעת החוק החדשה מסוכנות הן מבחינה הלכתית, הן מבחינה מוסרית והן מבחינה חברתית, ואין בהן את האיזונים והבלמים הנחוצים, שהיו בעת חקיקת החוק לראשונה.

קטגוריה: