מעלת השבת

????"לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה"????

⚜️רבי שמעון בר יוחאי זיע"א אמר: "שכל הברכות וכל השפע שיש בעולם בא רק בזכות השבת..." הצדיק הקדוש מלכוביץ זצוק"ל אמר: "שההשפעה של השבת היא כה גבוהה עד שאינה יכולה לרדת לעולם הגשמי אלא לעניינים רוחניים, כמו תורה תפילה ועבודת ה' , אבל ההשפעה של הדברים והצרכים הגשמיים באה מתוספת שבת וכל המקדים לקבל את השבת ומאחר להוציא את השבת זוכה לשפע של פרנסה וברכה בגשמיות!!! וכן אמר ה"בן איש חי" זצוק"ל:"עם ישראל זוכים לעשירות וברכה בזכות שמקדימים ומקבלים את השבת מבעוד יום ומאחרים את יציאתה...", אז למה לא לנצל את האור האדיר של קדושת ומעל השבת ולקבלה בשמחה 10 דקות לפני הזמן ולהוציאה 10 דקות לאחר הזמן ועל ידי כך נזכה לכל הברכות בפרנסה בבריאות בזיווגים בזרע של קיימא ובשלוות נפש!!!

קטגוריה: ,