בעקבות התכנסותה של ועדת חוקה ומשפט בראשות חה"כ, דוד רותם בנושא חוק הגיור (שטרן) יוצא היום ראש פורום "חותם" המאגד את מכוני התורה המובילים, הרב יעקב אריאל בחריפות כנגד ההצעה ותמיכת ארגון רבני צוהר בחוק. בדבריו מדגיש הרב אריאל כי: "צוהר כארגון חשוב שמטרתו לקרב ולחבב את הדת על רבים עשה טעות נוראית וחטא במטרתו כאשר הוא מתערב בנושאים הלכתיים תורניים".

הרב אריאל מוסיף כי: "החוק הינו מיותר ולא מביא תועלת, במקום מתכונתו הנוכחית הבעייתית, כדאי לעשות פעולות רלוונטיות, דוגמת חיזוק והרחבת נושא המשפחות המלוות וכיצד לעזור לבתי לעשות את הדברים ביתר יעילות אך בוודאי שאי אפשר לתת לכל רב שכונה או עיר את האפשרות לעסוק בגיור".

לדברי הרב אריאל מדובר במערכת מסודרת, כאשר דיין חייב הכשרה מינימלית של עשר שנות לימוד. חוק שטרן מאפשר לרבנים שלמדו הרבה פחות לגייר והדבר יהפוך את נושא הגיור, לדבריו, "לחוכא ואיטלולא ופשוט לעשות צחוק מהעבודה". צריך לזכור" מציין הרב אריאל כי :"רבני ערים לא מתמנים בשל סמכותם התורניים אלא בשל שיקולים ציבוריים אחרים וכפי שרב עיר לא דן בענייני חופה וקידושין הרי שגם בנושא זה, לא יכול להיות, כי כל רב קהילה יוכל לעסוק בנושא הלכתי כה רגיש".

יו"ר הוועדה, דוד רותם אמר בוועדה: "אני לא רואה בדיינים וברבנים גוף מקצועי בנושא הזה". חברת הוועדה, ח"כ אורית סטרוק, (הבית היהודי) תקפה את דבריו של רותם בחריפות ובקשה לכתוב בפרוטוקול כי היא רואה ברבנים ובדיינים כמי שמייצגים את ההלכה, "אם לא יהיה כבוד לרבנים ולדיינים אז לא יהיה משמעות אמיתי לחוק", בעקבות כך חזר בו יו"ר הוועדה מדבריו.

ח"כ סטרוק הוסיפה לאחר הישיבה כי: "אני לא מתנגדת או בעד החוק, אך דבר ברור עליו אני מתעקשת: אני לא רוצה שהמתגיירים יקבלו משהו שלא יעזור להם".

עוד הסבירה סטרוק כי: "מה שיקרה בצורה זו הוא שיימכרו לאנשים מוצר כמו גיור, אך לאחר מכן הם יגלו כי אף אחד לא מכיר בהם ככאלו ואת זה אני רוצה למנוע". סטרוק אף הביאה דוגמה ממה שנאמר בישיבה על ידי ראש מכון צומת מבית "חותם", הרב ישראל רוזן כי: "כפי שאין עניין של אדם לקנות תואר ברפואה ולאחר מכן אף בית חולים לא יקח אותו לעבודה מכיוון שאינו יודע לטפל, כך גם במקרה דנן".

הרב רוזן אף הוסיף כי: "רוב הציבור מכיר בגיור הקיים היום בבתי הדין מלבד זרמים מסוימים בציבור החרדי שמכירים בו בדיעבד ואינם מתנגדים לכך. המתגיירים אינם טיפשים", הדגיש והוסיף כי: "הגיור הצבאי נחשב למקל ולידידותי ביותר, אך למרות זאת אנשים לא נוהרים לשם בגלל שאנשים מטילים בו דופי". אם אנו נאפשר שהצעת החוק הנוכחית הנתמכת על ידי ארגון צהר וח"כ שטרן תקבל גושפנקא, הרי שלפי ההצעה כל מי שלמד 6 שנים במוסד הלכתי כלשהו יוכל להצטרף למעגל המגיירים, דבר שיפגע קשות ויוזיל את התהליך עד מאוד".

חברת הכנסת שולי מועלם החברה אף היא בוועדה התבטאה בקשר לדף העמדה של פורום חותם בנושא ואמרה כי: "מן הראוי שמציעי החוק יתייחסו לדעת הרבנים המובילים בנושא".

קטגוריה: