הארנונה מכבידה עליכם? למשרד האוצר יש תכנית חדשה כדי להכביד עליכם עוד יותר...

עול הארנונה בישראל רק הולך וגדל וכעת משרד האוצר ומשרד הפנים מתכוונים לאשר תיקון בחוק, שיכביד עוד יותר את הנטל הכספי על התושבים והעסקים- ביום שלישי הקרוב, ועדת הכספים של הכנסת צפויה לדון במתן סמכות לשר הפנים ושר האוצר, לאשר לרשויות המוניציפאליות "לשנות שיטת מדידה", שהנה בפועל סיפוח שטחים ציבוריים, כמו חדרי מדרגות וחנייה, לחישוב תשלומי ארנונה. כיום שטחים אלו אינם נכללים בחישוב התשלום, אלא ישנו מחזיק בנכס בכללותו ברמה של 80% ומעלה. במידה והתיקון יאושר, העיריות יגרפו מיליארדי שקלים נוספים מידי שנה בתשלומי ארנונה, היישר מכיסם של התושבים והמגזר העסקי.

המהלך שיאפשר להקפיץ את הארנונה לתושבים ולמגזר העסקי, מקורו בהסכם עקרונות שנחתם במאי 2013, בין משרד האוצר ומשרד הפנים למרכז השלטון המקומי. בסעיף 6 להסכם, נכתב כי "שרי הפנים והאוצר יגישו לאישור וועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה, שעניינו הענקת סמכות לשרים לאשר במסגרת אישור חריג, גם שינוי בשיטת חישוב הארנונה".

לקראת הדיון הצפוי ביום שלישי הקרוב, נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, צביקה אורן, פנה במכתב ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ ניסן סלומיאנסקי. במכתב אורן ביקש מח"כ סלומיאנסקי להימנע מאישור התיקון בתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) בשל הפגיעה הצפויה במגזר העסקי. לטענת אורן, "אישור התיקון עלול לגרום לסטייה ניכרת ויגרום לעליה של עשרות אחוזים בשיעורי הארנונה, המשולמים על ידי המגזר העסקי. מדובר בתוספת ארנונה שנתית של עשרות ומאות מיליוני שקלים, שיילקחו מהמגזר העסקי ויוזרמו לכיסי הרשויות המקומיות...לאור זאת אני קורא לך להימנע מאישור תקנות אלו ולא להכשיר כלי נוסף בידי הרשויות המקומיות להגדלת הכנסותיהן מארנונה, על חשבון המגזר העסקי כולו".

מבדיקה שערך עו"ד עדי סימולביץ' ממשרד עורכי הדין סימולביץ', להתאחדות התעשיינים, עולה כי עיריית תל אביב, הנה אחת העיריות הדומיננטיות מאחורי המהלך עם משרד האוצר ומשרד הפנים. תל אביב הגישה בקשות לשרים לשם לשינוי שיטת המדידה כבר משנת 2007, במטרה להגדיל את אחוזי גביית הארנונה על ידי סיפוח שטחים ציבוריים לחישוב. מהלך שצפוי להזרים לקופת העירייה עוד כחצי מיליארד שקל.

לאחר ההחלטה להקל את עול המיסים מתושביה המבוססים של ישראל עם ביטול העליה במס הכנסה, פוגע לפיד שוב בתושביה החלשים של ישראל שנאבקים כדי להחזיק את הראש מעל המים ויאלצו לשלם תוספת ארנונה הזויה על חדר המדרגות שלהם.

קטגוריה:

תגיות: , ,