האגודות שעוסקות בעלייה להר הבית מדווחות על תופעה מוזרה של גידול אדיר וריבוי במספר העולים החרדים להר הבית. עשרות חרדים עלו בשבוע שעבר להר הבית ביום "זאת חנוכה". החרדים העולים נימקו את עלייתם לדברי האגודות, בכך שהם רוצים לבנות את בית המקדש. עשרות חרדים נוספים הושארו בחוץ על ידי המשטרה.

יצוין כי לא ניתן שום היתר בידי רב נודע ובעל סמכא לעלות למקום המקדש כך שהתופעה היא חסרת פשר הלכתי. דיווחנו פה ב"כל האמת" גם לפני כחודש על קבוצה של חרדים שעלו להר אך מתברר כי מדובר בתופעה רחבה יותר.

הרב ישראל פרטיג מראשי העולים סיפר: 'עלינו להר הבית ראינו את המקום שומם ועזוב, מסגדים מטמאים את מקום מקדשנו, כואב לראות כך את המקום. אנו מצפים שעם ישראל יעלה להר הבית בהמוניו להסיר את השיקוצים ולבנות את בית המקדש.

נכון שיש אגדות חז"ל שבית המקדש ירד מהשמים אבל אין בכך שום מניעה לעלות ולבנות. גם את בית המקדש הראשון והשני בנו ולא חיכו לנפילה משמים'.

להגנתו טוען הרב פרטיג כי "אנחנו נכנסים רק למקומות המותרים לפי כל השיטות והדעות. הלכנו סביב סביב בצמוד לחומה ממש. אין טעם להחמיר יותר. זה חומרה שמביאה קלקול. מכיוון שבמקום שיהודים טהורים יעלו ויקדשו את הר הבית. כל זב ומצורע וטמא עולים ונכנסים בכל מקום בהר".

"לא מובן מדוע המשטרה מנעה מאיתנו לעלות להר הבית. אנחנו לא עושים שום בעיות שום פרובוקציות רק נכנסים מתפללים ויוצאים. המשטרה פוגעת בזכויות אדם בסיסיות. זכותנו לעלות ולהסתובב בהר הבית. נעשה כאן אפליה, לחילונים לתיירים ולמזרוחניקים המשטרה נותנת להלך חופשי על ההר, ורק לחרדים מתנכלים".

1

חרדים הר הבית 1.jpg

ממתינים בכניסה להר הבית

CIMG9726

1

קבוצה ראשונה ושניה חרדים הר הבית

קטגוריה:

תגיות: ,