פרשת השבוע, פרשת מקץ, מספרת לנו מה קורה כאשר הפורענות שבתוכנו מקיצה ומתעוררת וחשה כי סופה מתקרב וכיצד דווקא דרך האמת האלוקית היא זו שמלכתחילה מאפשרת את קיומה של הפורענות וזאת על מנת שהקיום יוכל להתחדש ולגלות את רצונו של הקב"ה גם דרך הפעולות של הלב הסורר..

שנתיים לאחר ששר המשקים של פרעה השתחרר מהכלא ויוסף הצדיק עדיין נשאר כלוא על לא עוול בכפו, פרעה שהוא סמל הפורענות ומלכות הלב הבהמי מתעורר מחלום ורוחו נפעמת. בחלומו הוא עומד על שפת היאור כאשר שבע פרות שמנות עולות ואחריהן שבע פרות רזות שלפתע בולעות את אלו השמנות. פרעה מתעורר ונרדם שוב, והנה הוא חולם חלום נוסף על שבע שיבולים מלאות בגרעינים של תבואה ואחריהן צומחות שבע שיבולים שדופות שבולעות את אלו המלאות.. פרעה נבהל מהחלום והוא מכנס את כל השרים והיועצים על מנת למצוא פתרון לחלומות האלו, אף אחד מאנשיו לא מצליח למצוא את הפתרון לחלום ואז לפתע ניגש אליו שר המשקים ומספר לו על הנער העברי, יוסף, שכלוא בבית הסוהר והוא מפליא לפתור חלומות.

פרעה מביא לפניו את יוסף כדי שיפתור לו את החלום ויוסף מסביר שהחלום מבשר על שבע שנים של ברכה חקלאית שיבואו על מצריים ואחריהן יבואו שבע שנות רעב ובצורת, יוסף מוסיף על פתרון החלום בעצות ורעיונות ארגוניים כיצד צריך להתמודד עם המצב, הוא מציע למנות איש שיוכל לארגן איסוף, אחסון ושימור של תבואת שנות השובע לטובת שנות הרעב ופרעה שמתפעל מחכמתו ועצותיו ממנה אותו מיד למשנה למלך ונותן בידיו את השלטון כולו מלבד תואר המלכות שאותו הוא שומר לעצמו.

יוסף אוגר תבואה במחסני המלוכה וכך גם כל העם המצרי נערך לבצורת שעתידה לבוא, פתרון החלום מתגשם ואכן מגיעה תקופת בצורת קשה, העם המצרי שאגר תבואה מגלה שכל מה ששמר נרקב וכולם מתחילים לבוא להתדפק על דלתות ארמון המלוכה בבקשה לעזרה. פרעה מפנה את כולם אל יוסף והוא מחלק לכולם מזון מהתבואה שאגר והיא בניגוד לתבואה שהם אגרו בעצמם לא נרקבה כי הוא הקפיד לשמור אותה יחד עם העפר שלה.

מלכות פרעה מייצגת את מלכות הלב והפורענות שבאה ממנו כאשר האדם נשלט על ידי התשוקות שלו מבלי כל ביקורת של השכל, נטיית הלב היא לתפוח עד שלא נשאר כל מקום ושליטה לאדם על חייו, הנפש הבהמית שמשכנה בלב מנסה למרוד בשכל עד שגם היא בעצמה עומדת בפני החורבן הגדול ואז היא מבקשת את עזרתו של השכל שיכוון וינחה אותה כיצד צריך לפעול.

הגאולה הפרטית של האדם וחזרתו בתשובה מתאפשרת דווקא כאשר הוא מקיץ מנפשו הבהמית שהביאה אותו למצב שהוא אובד עצות ואינו יודע כיצד לפעול, רק אז הוא מגיע לרמת הביטול הנדרשת ואז הוא יכול לראות ולהכיר באמת שמבשרת את תחילתה של הישועה. החיבור בין הסוף להתחלה, כפי שהוא מוכר לנו מתורתנו הקדושה, בא לידי ביטוי דווקא במילה האחרונה בספר התורה - ישראל, כאשר היא מתחברת למילה הראשונה – בראשית. מאחר והתורה היא אינסופית נוכל לראות שבחיבור הסוף וההתחלה אל נקודת האינסוף מתקבלת המילה 'לב' שמורכבת מהאות האחרונה של ישראל והאות הראשונה של בראשית, זו היא נקודת פנימיות הלב שמעל השכל, הנקודה שאליה אנו רוצים להגיע כאשר השכל שולט בלב והלב מתמסר בביטול גמור אל השכל ומאפשר פעולה מנקודת פנימיותו שמחוברת לקדושה ולדרך תורה ומצוות בביטול גמור ומסירות אדירה.

כאשר האדם חוזר בתשובה, הוא שב אל הקב"ה ואל דרכו שהיא האמת המוחלטת, זהו תהליך מורכב של צמיחה שבו יכולות להיות עליות ומורדות רבות, ניתן ללמוד מדרכו של יוסף הצדיק כמה דברים בעניינה של תשובה. הדבר הראשון הוא שלעולם אסור להפסיק להאמין בהתגלות האמת וגם אם אנחנו נמצאים כאסיר הכלוא על לא עוול בכפו, ברגע אחד אנו יכולים להפוך להיות משנה למלך, אנחנו רק צריכים להמשיך בערכים והמוסר שמקנה לנו התורה, לא לוותר ולהתייאש מדרך האמת, גם כשנראה לנו שאין אור בקצה המנהרה, עלינו לזכור שנסתרות הן דרכי הא-ל וישועתו כהרף עין.

הדבר השני שניתן ללמוד מדרכו של יוסף הצדיק הוא שעלינו לפעול בחזרה בתשובה דווקא מהמקום הלא טוב שבו היינו לפני. אדם שימהר להחמיר עם עצמו בקיום ושמירת המצוות עלול להתייאש ולחזור שוב אל נקודת ההתחלה או לפחות לוותר לעצמו על חלק מהן, מתוך מחשבה שככה זה בסדר ולא צריך את הכל, למעשה זהו דבר לא נכון בתכליתו, עלינו לשמור את כל המצוות כהלכתן אך הצמיחה אל המקום הזה צריכה להיות כמו התבואה שיוסף שמר יחד עם העפר שלה - זו הסיבה שבגינה התבואה לא נרקבה ויכלה לכלכל את תושבי מצריים בזמן בצורת ורעב, וזו גם תהיה הסיבה שבגינה לא ניתן לעצמנו הנחות ונשנה חלקים מהאמת כדי לרצות את ליבנו הסורר, אלא נבין שיש כרגע מרחק בנינו ובין האמת ומה שחשוב זו העובדה שאנו צועדים אליה ובכל יום אנו מוסיף להתקרב ולצמוח אל דרכיה הקדושות מתוך מקום שהולך ומוסיף עד שיהיה הדבר באופן שלם ומלא ונוכל לאפשר ללב ביטוי וחופש מנקודת פנימיותו שמתבטלת לשכל ומגלה את עצמתו באלוקות דווקא. זו תהיה חזרתו בתשובה של פרעה מלך מצריים וזהו עניינו של מלך המשיח ושל הגאולה השלימה לה נזכה בקרוב ממש.

לבלוג של שי דיבו כהן כנסו מכאן

קטגוריה: