פרשת - "ואתחנן" - איזו תפילה יכולה לפתוח כל שער?

חסיד אחד לא נפקד בזרע של קיימא במשך שנים רבות. פעמים רבות נסע החסיד לרבו הצדיק רבי אברהם בורנשטיין מסוכוצ׳וב, בעל ה"אבני נזר", אולם בכל פעם התחמק ממנו הרבי בתואנות שונות וברכה לא נתן.

המתין החסיד לשעה בה יוכל למצוא את רבו בעת רצון, ואכן שעה כזאת נמצאה. היה זה בעת ההקפות בליל שמחת תורה, הרבי היה שרוי בשמחה עצומה ופניו להטו בלבת אש של דביקות. ניגש החסיד אל רבו וזעק מקירות ליבו: "רבי, ברכני!" הרהר הרבי רגע קט ואמר: "האם מבקש אתה שאברך אותך בבן שיהיה כומר?!"

שמע החסיד את הדברים ופניו חוורו. עתה הבין את פשר כל התחמקויותיו של הרבי. גזירת שמים היא.

לימים נפטר האדמו"ר בעל ה"אבני נזר" ואת מקומו מילא בנו, רבי שמואל, בעל "שם משמואל".

באחת השנים, הגיע החסיד לרבו, והרבי פנה אליו ואמר: "מברך אני אותך שהשנה תזכה בעזרת ה' לבן זכר!"

נבהל החסיד ולא ידע מה להשיב. כשראה כך הרבי, ביקש מהחסיד שיסביר לו מפני מה אינו שמח בברכה, והחסיד סיפר לו את כל אשר אירע בעבר, על אביו שאמר לו שאם יפקד בבן זכר הוא יהיה כומר.

למרות זאת אמר הרבי: "אברך אותך בבן זכר ואתה תענה 'אמן' על ברכתי".
באותה שנה התקיימה ברכתו של הרבי ונולד לאותו חסיד בן.

לימים פרצה המלחמה הגדולה וערים שלמות חרבו על יושביהן, בנו של אותו חסיד ניצל והצליח להגיע לחוף מבטחים על ידי שהתחפש לכומר...

"וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר" (דברים ג, כג)

משה רבינו התחנן לקב"ה לבטל את הגזירה שנשבע, שלא יכנס לארץ ישראל. לשם כך הוא התפלל 515 תפילות, עד שעצר אותו הקב"ה ואמר: "רב לך, אל תוסיף עוד להתפלל" - מדוע? כי התפילות שלך שברו את כל המחיצות, ואפילו שנשבעתי לא להכניסך לארץ ישראל, בכוח התפילה שלך, בביטחון שיש לך רק בי, ולא בגורמים אחרים הצלחת כמעט לבטל את שבועתי.

לעיתים נגזרת על האדם גזירה קשה, גזירה הסובבת מעל ראשו, לא תמיד ניתן לבטל אותה, אך ניתן להמיר אותה בדבר הדומה לה.

מסופר בגמרא, במסכת ברכות (נו':): אמר בר קפרא לרבי: "ראיתי בחלום ששתי רגליי נקטעו", השיב לו רבי: "אתה תרכב על סוס, כלומר, לא תצטרך עוד ללכת ברגליך לכל מקום".
את קטיעת הרגלים, המיר רבי לזכייה בסוס.

כך אדם יכול להמיר את גזירותיו לדברים טובים, למנף את הדאגות והפחדים לטובה ולא חלילה לשקוע בהם.

כשאתה מתפלל, מבקש ישועה, תפרט בדיוק את רצונך, תמיר את החושך האפל בחושך מאיר, את האפילה באורה, כי כל גזירה ניתנת לביטול, אם לא לביטול מוחלט, לשינוי הגדרה, מבן שיהיה חלילה כומר לעבודה זרה, לבן מחופש לכומר, אם חלילה לקטיעת רגל, לרכב חדש שיחכה לך מעבר לכביש.

וזאת באמצעות תפילה ובקשה ללא כל מניעים אחרים, ללא הסתמכות על עזרה מאף גורם אחר, אלא רק מאת ה', כי אדם שמתכוון בתפילתו, ושָֹם את מבטחו רק בקב"ה הוא פותח שערים רבים לישועה שלו.

בורא עולם אינו חפץ לתת לך קושי וכאב, הוא חפץ להטיב עמך בעולם הזה, לעשות את השהייה שלך בעולם טובה ביותר, כדי שלך יהיה נחת וכוח לקיים, ואפילו במעט את רצונו ("חיזוק יומי" - רונן קרתא)

יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל ברחמים רבים. אמן!     

קטגוריה: ,