חודש לאחר הבחירות ועדיין באלעד אין קואליציה, מצבת הכוחות שנוצרה בעירייה יצרה מצב סבוך. ראש העיר הנבחר ישראל פרוש ניצב כשרק 6 חברים במפלגתו איתו גם נמצא שי נתן, נציג הציבור הדת"ל מולו ניצבת ש"ס עם שישה מנדטים ואילו מי שיושב על הגדר הם התימנים להם יש שתי מנדטים ונראה כי הם ילכו כגוש חוסם יחד עם קריספל.

בפועל ללא אחת מהמפלגות לא יוכל פרוש להקים קואליציה ולעבוד בצורה מסודרת. בינתיים לא נראית התקדמות בנושא המשא ומתן למרות הצהרותיהם של הצדדים שהם יעבדו יחד נראה כי קריספל מציב קשיים בפניו של פרוש שנמלט לחופשה משפחתית קצרה עקב שמחה משפחתית באנטוורפן.

היום פורסם מכתבו של קריספל ליועץ המשפטי של העירייה בטענות כנגד אנשיו של פרוש שנכנסו לעבוד בלשכתו וכלפי שי נתן שנכנס ללשכת מנכ"ל העירייה. לטענת קריספל לא הוסדרה באופן חוקי העסקתם של אנשיו של פרוש ולכן יש לסלקם מהעירייה למרות שמדובר בפרובוקציה בלבד שכן ברור לכולם שמעמדם יוסדר תוך זמן קצר מכל הבחינות.

ראו את המכתב המקורי:
מכתב קריספל

קטגוריה:

תגיות: