חברת הכנסת, ד''ר עליזה לביא, הגישה הצעת חוק לפיה יאסר על בלניות לתשאל נשים בבואן למקוה. עליזה מ'אין עתיד' וחברותיה הניאו ליבראליות לא מכירות את התחום בכלל, ספק אם כולן יודעות כיצד נראה מקוה מבפנים. אך מטרתן שקופה וצלולה, ממש כמימי המקווה; בשם המלחמה המקודשת על כבודן ומעמדן של הנשים, הן חפצות ליצור אנרכיה טוטאלית. כל אשה, בכל מעמד אישי שהוא, ובכל מצב שהוא, תהיה אדון לעצמה! היא תחליט מתי, כמה, וכיצד. לא השולחן ערוך!

כמי שמכיר את התחום הרגיש הזה, וכמי שנשאל שאלות הלכתיות רבות מכל סוגי המגזרים, ורוב רובן מאחינו ואחיותינו הלא דתיים/ות (בינתיים...) ומבירורים תמידיים מצידי, עולה המסקנה הבאה: רובן המכריע של הנשים לא חשו נחקרות או מושפלות, מול שאלות קונקרטיות מצד הבלנית, שנועדו לוודא שלא נשכח שום פרט חשוב. והן משת''פ בשמחה עם הבלניות, מתוך רצון כנה וטהור להיטהר כהלכה. אין כמו בנות ישראל הקדושות בענין הזה!!

גם הבלניות, שאני מכיר רבות מהן, נוהגות בעדינות ואצילות ראויות לציון ולשבח, תוך שמירה על כבודן ופרטיותן של הבאות. רק מה? זה ברור, כל אשה אכן רשאית וחייבת לעמוד על זכותה. מהי זכותה?! לשאול בכל מקרה ספק, רב מוסמך! הבלנית עושה עבודת קודש, אך היא אינה מוסמכת לפסוק הלכה לבדה! אין לה שום רשות להחליט אם להטביל או שלא. והיא חייבת לצלצל, לשאול, ולקבל פסיקה מסודרת מרב. כדי להתמקצע בתחום הרגיש הזה, בו תלויה נשמת האומה, דרושות שנים של לימוד אינטנסיבי מתוך מקורות ההלכה, מבחנים רבים ומפרכים, וסטאז' אצל זקני הרבנים הפוסקים בתחום.

צריכים לזכור שחוט שערה דקיק מבדיל בין טהרה כהלכה לבין איסורי כרת חס ושלום! נכון, תמיד ישנה חובה להתייעל, בפרט בתחום הסיזיפי והשוחק הזה, ועם משכורות דחק שמקבלות הבלניות, שרובן, כאמור, עושות עבודת קודש, בחול ובשבת, בשעות לא שעות. (אני יודע על אשה שעובדת משמרת לילה, והיא מגיעה קבוע, בתיאום עם הבלנית המופלאה, ב1 אחר חצות!!) וכמו בכל מערכת, אם ישנן כאלו ששגו, שנהגו שלא כשורה, חייבים לטפל מיידית! בעיות נקודתיות, עליזה, פותרים! לא שופכים את מימי האמבט (המקווה), יחד עם התינוק!!

קטגוריה: