משי זהב התארח השבוע בכנס הסתיו על שם מוטי יחזקאלי, בבית התנועה הקיבוצית. הכנס עמד תחת הכותרת היומרנית "למי שייכת מדינת ישראל" שדן באפשרות שחרדי יהיה בתפקיד בכיר בהנהגת המדינה.

יהודה משי זהב העיר כי המדינאים החילוניים הדגולים הביאו אותנו להיכן שאנחנו היום. מיד מיהר להוסיף כי גם אינו מכיר הרבה חרדים שהיו רוצים לחיות במדינה המנוהלת על ידי חרדים. "פעם אמרו לי, שטוב שהחרדים אינם מנהלים את אגד, כי אם הם היו מנהלים את אגד היינו מחכים שעות בלי אוטובוסים, ובסוף היו באים עשרה אוטובוסים, ובמקום לקחת אותנו לאן שאנחנו צריכים היו לוקחים אותנו לקברו של רבי שמעון בר יוחאי בצפון". משי זהב הזכיר את העובדה החשובה שעד 1948 היו החרדים שותפיהם של הערבים בהתנגדות לציונים, כולל מול ועדות בינלאומיות כגון ועדת פיל. עם הכרזת העצמאות השתנו הדברים: הערבים נעשו עוינים למדינה והחרדים הכירו בקיומה אך מעולם לא דה-יורה, אלא רק דה-פקטו. "החרדים נמצאים כיום בכל המכונים השרה מקצועית, ובתוך כמה שנים הם ינהלו את המדינה – לטוב ולרע" קבע משי זהב.

יהודה משי זהב השיב לאחד הדוברים שטען כי יש "סכנה" שהחרדים ישתלטו על הכנסת, כי אין לו מה לחשוש, לא יהיה רוב חרדי בכנסת, כי אין ליהודי חרדי מה לחפש בכנסת. "כששאלו את הרב כהנמן, אם אתה אומר שזה חשוב לשבת בכנסת, מדוע אתה עצמך אינך הולך לשם, והוא השיב: אין לי מספיק בגדים כדי לקרוע קריעה בכל פעם שמעבירים שם גזרות ועושים חילול השם. עצם ההתלכדות סביב המדינה עם עקרונות של רוב ומיעוט וכולי, אסורה עלינו. זו גם הסיבה לכך שגם כשהם בכנסת הם אינם לוקחים תפקידים בכירים. הם באים לשם כדי לדאוג לציבור שלהם והם יודעים להסתדר" אמר משי זהב.

לטענה כי אותם מנהיגים שכחו תורה ומצוות ומחללים שם שמים, השיב משי זהב כי הדבר כך אף בעיני הרבה חרדים. לשאלה האם ייתכן שיתוף פעולה של החרדים עם הערבים השיב משי זהב כי כיום יש שיתופי פעולה, אך ה"מיינסטרים" לא ישתפו פעולה עם הערבים כי המיינסטרים של החרדים הוא ימני קיצוני.

קטגוריה:

תגיות: