סיפור חדש מחריד ומזעזע את יהדות צרפת. רבנים באירופה מעריכים כי שלדים של מאות יהודים מאופסנים במחסנים של הרשויות המקומיות בצרפת. הרבנים מתריעים מפני שרפתם של השלדים – המותרת על פי חוק שאושר באחרונה במדינה ומנוגד לחלוטין להלכה היהודית ולכבוד המת.

ועידת רבני אירופה קראה השבוע לשלטונות להתאמץ ולנסות לאתר את הצאצאים של אותם נפטרים יהודים, כדי שיוכלו להביאם לקבורה כדת משה וישראל. לפי החוק הצרפתי, ניתנת אפשרות לרכישת חלקת קבר רק לזמן מוגבל שנע בין חמש למאה שנה. אולם לאחר מכן, אם משפחת המת לא רכשה את החלקה מחדש ובעצם חידשה את "השכירות", יכולה העירייה להוציא את המת מקברו. ובמקרה שהקבר עזוב ואין מי שפוקד אותו כלל, העירייה מורשית לפנותו כבר לאחר שלוש שנים.

על פי הערכות רבנים צרפתיים במחסני העיריות כיום נמצאות עצמות של כעשרת אלפים בני אדם שמתו מאמצע המאה ה-20, וכמה מאות מהם יהודים. בעקבות תיקון שנעשה לאחרונה בחוקה במדינה, ניתנת האפשרות לשרוף את אותם עצמות – מה שמעורר את דאגתם של רבני אירופה בשל כבוד המתים שחולל כבר כאשר הוצאו מקברם.

הנושא המזעזע עלה לכותרות לאחר שלאחרונה הובאו לישראל לקבורה חוזרת גופותיהם של בני משפחת טעדעסקא, יהודי צרפת מהמאה ה-19, זאת לאחר מאבק משפטי מתמשך שהובילו צאצאיהם במטרה לשחרר את העצמות ממחסני עיריית פריז. נשיא ועידת רבני אירופה הרב פנחס גולדשמידט השתתף בהלוויה, וממנה קרא לשלטונות צרפת: "שחרור משפחת טעדעסקא לקבורה חשוב, אולם דרישתנו היא חד-משמעית: למצוא פתרון חוקי לקבורת יהודים בצרפת".

החוק הצרפתי יוצר בעייתיות כאשר נפטר אדם ערירי ללא משפחה ואין מי שיפקוד את קברו ואין לו אמצעים כלכליים הוא עשוי להיות מוצא ח"ו מקברו כבר לאחר שלוש שנים.

קטגוריה: