מוצאי ט' באב, סיומם של כ"א יום מי"ז בתמוז, ימי אבל על חורבן בית מקדשנו.
הנה מיום שחרב בית המקדש כולנו נמצאים בחיפוש מתמיד אחרי דבר אשר רובנו לא יודעים אחרי מה מחפשים. וכל אחד ואחד בחיפוש שלו, יש מי שחייו מרוכזים בחיפוש אחרי ממון, יש מי שחייו מרוכזים בחיפוש אחרי שררה, אחרי כבוד וכך כל אחד ואחד בחיפוש האיטי והפרטי שלו.
אך עלינו לדעת שהאמת נמצאת קרובה אלינו עמוק בתוכנו או בסביבתנו והחיפוש והדאגה והמחשבה אחרי הבלתי נודע היא באה מחוסר של משהו פנימי ואנו מתרגמים את זה לחיפוש של משהו חיצוני. כאשר האדם יסגור בנפשו, יבין וירכז ויבנה בתוכו את אשר צריך לסגור ולהבין ולהשכיל יגמר החיפוש המתמיד אשר יכול לקחת חיים שלמים, ישנם אנשים אשר עד יום מותם עדיין מחפשים.

מסופר על אדם נבון וחכם אשר היה מבוגר בימים, כל אנשי הכפר כבדוהו כבוד גדול והעריכוהו הערכה גדולה, באחד הימים ראו אותו מחפש ברחוב דבר, מפאת חולשתו וזקנותו ראו אותו טרוד ומצטער בחיפושו, התקבצו אנשי הכפר סביבו ואמרו לו: השעה מאוחרת בלילה נעזור לך לחפש מה שאתה צריך ותחזור לביתך מה איבדת?, מה אתה מחפש?, אמר להם מה שאיבד ומה שמחפש, אמרו לו: נעזור לך, איפה בערך הלכת ואיפה אתה חושב שאיבדת את מבוקשך?. אמר להם: בבית איבדתי את מה שאני מחפש, שאלו אתו: אם בבית איבדת מדוע ברחוב אתה מחפש?, ענה ואמר להם: כי ברחוב יש אור ובבית חשוך ואין לי אור.

כמה מוסר יש בדברי החכם, האדם מבוקשו נמצא סביבו, בביתו, תחת ידו, אך הוא הולך לחפש ברחוב כי שם יש אור. אנשים איש איש עם האור שלו עם הדבר אשר הוא מתפעל ומתלהב באותה תקופה, שם הוא הולך לחפש את הבילתי נודע והבילתי נמצא, האור אשר נמצא ברחוב לא יעזור לך למצוא את מה שחסר לך, מה שחסר לך נמצא בביתך לפניך. וכך ממשיך האדם במרוץ החיים בחיפוש במחוזות שונים והאמת מה שמחפשים את השקט הנפשי, אך כל אחד באור שלו המדומה מחפש אותו, אך אם יתבונן האדם עמוק ימצא מהר את מבוקשו.

לכל אדם יש תקופות בחיים שעיניו נפקחות והקב"ה נותן לאדם זמנים עם הערה אשר יכול לשנות את כל חייו אך אם מאבדים את הזמנים האלה מי יודע אם ישובו, מי יודע אם ההזדמנות שוב תיהיה ומי יודע מה יהיה. אדם צריך להיות ערני למה שהקב"ה מביא לפניו.

ידוע מעשה על אחד האדמו"רים הגדולים אשר גר בקראקו ולילה אחד חלם שבעיר רחוקה תחת הגשר נמצא אוצר גדול לא נתן ממש בחלום, שוב חלם בעוד לילה את אותו חלום וכך בפעם השלישית עד שגמר אומר בנפשו ללכת לבדוק תחת הגשר, לחפור ולחפש את האוצר הגדול. נסע ימים ולילות עד אשר הגיע לגשר, אך לדאבון ליבו תחת הגשר היו משמרות של חיילים אשר הבטיחו ושמרו את הגשר מכל משמר.
יום, יומיים, שבוע חלף והאדמור מסתובב סביב הגשר מחפש את הזמן הנכון להתחיל לחפור לחפש את האוצר, אחרי כשבוע ימים פנה אליו ראש המשמר ושאל אותו: מה אתה עושה פה בכל יום, את מי אתה מבקש, מה מעשיך פה?, ענה הרב ואמר: חלמתי שתחת הגשר נמצא מטמון גדול ובאתי לחפור ולחפש, אמר לו ראש המשמר: מה אתה מאמין לכל חלום גם אני חלמתי שבקראקו מתחת לבית של רב העיר נמצא מטמון גדול, אני לא הולך לחפור ולחפש שם!.
איך ששמע הרב את הדברים הבין מיד מה המסר שהקב"ה מוסר לו מהשמים, המטמון, האור, השמחה, הכל נמצא בתוך האדם וחבל ליסוע למרחקים לחפש את המטמון, "לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".

הנה בחורבן בית המקדש התפזרו הדעות ויש פיזור הנפש גדול ביותר וכל איש מחפש במרחקים ובמקומות אחרים להשקיט את מצפונו ולמצוא את מבוקשו אך זוהי אחת הטעויות הגדולות ביותר של הדור הזה, בעל האמונה ובעל הביטחון בהקב"ה ידע שהכל נמצא סביבו והאמת האמיתית והשקט הנפשי נמצא בתוכו וכאשר יגיע האדם לשלום בתוך עצמו ימצא את מבוקשו בתוכו, לא יצטרך לצאת ברחוב לחפש באור מה שאיבד בתוך ביתו.

מתקרבים ובאים ימים הנוראים ודורשי רשומות דרשו ואמרו: תמוז ר"ת ז-מן ת-שובה מ-משש ו-בא, אב א-לול ב-א. הנה מתקרבים אנו לימי הרחמים והסליחות, תיכף נשמע את קול השופר: "היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו", זמנים אלו הם זמנים שהשנה הולכת ומסתיימת והחשבון על השנה שעברה בסיום, מה שנכתב בימים הנוראים שעברו עומד להסתיים, הנה עברה עלינו שנה אשר ראינו בה את יד ה' הנסתרות לה' אלוקנו והנגלות לנו ולבננו, לשאול שאלות על הקב"ה אסור ומקבלים אנו את כל דרכי הקב"ה באהבה ובשמחה, ראינו בשנים האחרונות כמה עמוק הפסוק: כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אך רואים אנו איך הקב"ה מסדר הדברים ואין אדם נוקף אצבע למטה עד אשר גוזרים עליו מלמעלה.

אומרים אנו לכל אהובנו וחביבנו "התייצבו וראו את ישועת ה'", "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", בימים הקרובים נכנסים אנו לתקופה אשר לא נוכל לעמוד על המשמר בהרבה עניינים, מבקשים ודורשים אנו מכל אוהבנו וחביבנו: לא יאמרו דבר בשמנו ולא ילחמו את מלחמתנו, עמדנו שנה שלמה בשפיכות דמים קשה ביותר, ניסו להחריב כל חלקה טובה ועמדנו ונדמנו דום לה' והוא יפילם חללים חללים השכם והערב עליהם. ננהג בחכמה, סוף מעשה במחשבה תחילה.
אך כפי שאמרנו בליל יום כיפור בדרשה שבמוצאי חג סוכות יעברו עלינו דברים קשים, אנו אומרים לאוהבנו וחביבנו, כל היסורים של השנים האחרונות נמצאים בחיתום.
השתדלו והרבו בתחינה ובתפילה על בריאותנו ועל משפחתנו.
בשם ה' נעשה ונצליח, אל תירא ואל תחת ה' איתך בכל אשר תלך.
ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

 

קטגוריה:

תגיות: