ניתן כבר לסכם דבר אחד על הבחירות היום, זוהי מערכת הבחירות מהמותחות ביותר שידענו בשנים האחרונות. אנשים רבים יתקשו לנשום הלילה וליבם דופק באופן לא סדיר... ליאון או ברקת? קריספל או פרוש? כהן או אבוטבול? ועוד...

בניגוד לבחירות הארציות לכנסת אז מפורסם מדגם עם סגירת הקלפיות, בבחירות המקומיות אין מידע אמיתית עד לספירת הקולות שרוב הקלפיות בעיר המדוברת. כרגע הפרשנים יכולים לעסוק אך ורק בניחושים על סמך נתוני אחוז הבוחרים, נתונים שיכולים לתעתע בשומעיהם.

כך לדוגמה, אחוז ההצבעה הנמוך יחסית בירושלים בשכונות החילוניות מנבא לדעת כמה מהפרשנים שמשה ליאון ינצח בשל אחוז ההצבעה הגבוה בשכונות החרדיות אך הם שוכחים כי גם בשכונות החרדיות יתרונו של ליאון אינו מובטח בשל חופש הבחירה של חסידויות רבות והוראתו של הגר"ש אויערבאך להצביע לאפשטיין.

גם באלעד בה נרשם אחוז הצבעה גבוה במיוחד של כ-80% לא ברור את משמעות הנתון כיוון שגם שם יש ספרדים רבים שהצביעו ש"ס למועצה אך פרוש לראשות העיר כך שכל נתון יכול להיות לכאן או לכאן.

התוצאות יתחילו לזרום במהלך הלילה ואילו תוצאות סופיות ממש יהיו רק ביום חמישי בלילה עם ספירת קולות החיילים.

נמשיך לעדכן אתכם פה ב"כל האמת" בתוצאות שיזרמו מהמקומות השונים בארץ.

קטגוריה: