אודותינו והמלצות

דברי פתיחה
את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק !

השומע את "כל האמת" במשך 15 שנה, מלא התפעלות.
משיעור לשיעור ומתכנית אחת לשניhה.
"כל האמת" הפך כלי המספק את הרעב והצמא הרוחניים
כפי שבאים לידי ביטוי בחזונו של הנביא -
"לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר השם"...

לפי סקר של מכון מינה צמח, קרוב ל- 250,000 מאזינים ל"כל האמת".
אנשים שנחשפו למסר של שידורי אמונה, ביטחון ויראת שמים,
חיים עם הרדיו מהבוקר ועד הערב.
רבים המאזינים ששידורי הרדיו מהווה קביעת עתים לתורה שלהם.

השידורים כוללים שיעורים של גדולי ישראל לצד תכניות של שלום בית,
חינוך ילדים, שאלות מאזינים, תיקון המידות ושירי קודש.

תכניות החסד עזרו ועוזרים למוסדות, חולים וחלוקת מצרכים לנזקקים.

תכנית הרישום של ילדים למוסדות תורה, כ- 5000 ילדים שעברו למוסדות תורה דרך השידורים,
שינו את דרכם ורבים אחרים התחזקו.
"כל האמת" עשה מהפכה בעולם התקשורת למרות הקושי הקיים בדבר,
גדולי ישראל עמדו ועומדים מאחורינו מעודדים ומדרבנים אותנו להמשיך במפעל הקדוש הזה
וכפי שהבטיחו רבותינו:
שנזכה לשמוע קול שופרו של משיח בכל האמת.

 

מדברי הגדולים

דברי מר"ן הרשל"צ רבנו עובדיה יוסף שליט"א

אני מברך את הרדיו שלנו שידורי כל האמת שפועלים בעוז ותעצומות
להאדרת התורה.
חובה ומצווה גדולה לסייע להם שיישמעו בעוד עיר ועיר.
שהם הראשונים שמעבירים את השידור וכולם רוצים את כל האמת שלנו.
רבים הם השומעים ורבים חזרו בתשובה.
אני מברך את כל התורמים
תשמחו בכל יוצאי חלציכם, עושר וכבוד והצלחה ושכל האמת ימשיך ביתר שאת ועוז.


דברי מר"ן הרשל"צ המקובל הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

הקול שלכם יהיה קול יעקב תתן אמת ליעקב
כל האמת מצווה לתרום מכספי מעשר וכל מי שייתן בעין טובה,
השם יתן לו כפלי כפליים והתורמים נעשה להם פדיון נפש לכל אחד,
תמשיכו להפיץ תורה
אל תחששו, אף אחד לא יזיק לכם, תזכו לבשר לנו את הגאולה בכל האמת.


זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל

מי שברך אבותינו הקדושים יברך וישמור את רדיו כל האמת
יצליחו במה שיעשו וכל התורמים מבורכים ויצליחו בכל
ובפרט ההנהלה תעשו עוד ועוד...


הרב אלישיב פוסק הדור

שימשיכו לשדר ולעשות עוד נפשות לתורה ולרשום ילדים לתלמודי תורה ולישיבות
אני שמח שרשמתם ילדים
תבורכו.


הרב שטיינמן

לאחר שהתעניין ברדיו ושמע על הקושי של הרדיו אמר:
זה טוב שיש קושי תמשיכו להפיץ תורה.
אתם עושים דברים עצומים לעם ישראל.


הרב חיים קנייבסקי

ברכה והצלחה וקידוש שם שמיים.


הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל

לאחר התבוננות של 10 דקות אמר:
תפתחו את הערוץ תפיצו תורה, תזכו את הרבים.
ותבשרו לנו את ביאת המשיח בשידור.


המקובל הרב דוד בצרי הי"ו

תקראו לרדיו - כל האמת
תשדרו תורת אמת ומברך את כל העוזרים והמסייעים לכם בכל הברכות.


צדיק הדור הרב אושר פרינד מורנו ורבנו

אשר לצילו הלכנו נפטר ביום הכיפורים ובקולו שמענו ככל אשר ציונו:
יהיה לכם הצלחה, תפיצו תורה ויראת שמים חסד ואמת ושיהיה לכם כל טוב
ונשמע אצלכם את המשיח.


האדמו"ר ר' אלעזר אבוחצירה

אל תפסיקו, תמשיכו לשדר בעוז ותעצומות זכות מור זקננו תגן עליכם ועל כל המאזינים.


המקובל הרב בניהו שמואלי

מצוה גדולה ועצומה לעזור לכל האמת שמזכים את הרבים בכל נפשם
ורבים השיבו מעוון ומברך את כולכם שתזכו לשנים רבות נעימות וטובות.


האדמו"ר ר' דוד אבוחצירה

אתם עושים מלאכת קודש גדולה, אני מברך אתכם, תחזקנה ידיכם בזיכוי הרבים תמשיכו.


החלבן ר' חיים כהן

תמשיכו לזכות את הרבים תדברו על הצניעות של עם ישראל תחזקו את עם ישראל.


הרב עמר הרשל"צ

רוצה לברך את כל המאזינים כל התורמים - כל האמת עושה זיכוי רבים
שאין כמותו מצוה גדולה ועצומה לחזק אותם.


הרשל"צ הרב אליהו בקשי דורון

אני יודע כמה מאזינים יש לכל האמת בשידורים שאני נותן ומקבל תגובות.
אני מברך את כל המאזינים "בבני חיי ומזוני"
ובפרט לכל המסייעים תבוא עליכם ברכה.

 

שלוחה ברכתנו הלבבית להביע מעומק ליבנו את רגשי תודותנו והוקרתנו לשותפינו המסולאים בפז.
המושיטים לנו עזרה ותמיכה בכל השנה במפעל הגדול של זכוי הרבים במפעל הכביר הזה המפיץ תורה לאלפים ורבבבות.
זכות התורה הקדושה תגן עליכם ועל בניכם וכל אשר לכם בבריאות איתנה והצלחה מרובה
פרנסה טובה ושפע של ברכות.
זכות התורה תהיה מליץ טוב בעדכם אמן ואמן.

כאן שומעים

מרן פאר הדור והדרו
הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א

מרן המקובל
הרשל"צ הרב מרדכי אליהו
בלוין וכן שו"ת מאזינים.

הרשל"צ הרב אליהו בקשי דורון

הרבנים הראשיים לישראל

הרב בן ציון מוצפי

הרב אמנון יצחק

שידורים חיים

הרב בניהו שמואלי

הרב אהרון זכאי

הרב ישראל לוגסי

הרב אריה שכטר

הרב דניאל זר

ועוד רבנים חשובים ומרצים.

כל האמת ערוץ קודש אמיתי

 

רדיו כל האמת

הפצת תורה 24 שעות ביממה

הלכות ושו"ת

מוסר ויראת שמים

פרשת השבוע

שיעורים לנשים

שלום בית

חינוך ילדים

רפואה ועזרה

 

קטגוריה: